Peter Slagter

Er is nog geen beschrijving voor de auteur Peter Slagter. Heeft u een vraag over de auteur Peter Slagter? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Op weg naar de eindtijd
Peter Slagter

Op weg naar de eindtijd (Paperback)

Op weg naar de eindtijd van Peter Slagter voor €6.50 - De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zichechter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen...

 • ISBN: 9789066944565
 • Product code: 9789066944565
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 21-06-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 6,50
Bestellen

De verheerlijking op de berg
Peter Slagter

De verheerlijking op de berg (Paperback)

De verheerlijking op de berg van Peter Slagter voor €5.65 - Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostel en een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes...

 • ISBN: 9789066944527
 • Product code: 9789066944527
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 15-12-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,65
Bestellen

In de voetsporen van Paulus
Peter Slagter

In de voetsporen van Paulus (Paperback)

In de voetsporen van Paulus van Peter Slagter voor €5.65 - In Filippenzen 3:17 schrijft Paulus: "Wees metelkaar mijn navolgers, broeders, en houd het ooggericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt". Een oproep "aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners...

 • ISBN: 9789066944480
 • Product code: 9789066944480
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 26-06-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,65
Bestellen

Adam - Als type van Christus
Peter Slagter

Adam (Paperback)

Adam van Peter Slagter voor €5.65 - Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou". In dit boekje gaat het over...

 • ISBN: 9789066944435
 • Product code: 9789066944435
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 19-12-2020
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,65
Bestellen

Gods plan met Israël
Peter Slagter

Gods plan met Israël (Paperback)

Gods plan met Israël van Peter Slagter voor €5.65 - Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen. Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het...

 • ISBN: 9789066944350
 • Product code: 9789066944350
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 10-12-2019
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,65
Bestellen

Paulus leermeester der heidenen
Peter Slagter

Paulus leermeester der heidenen (Paperback)

Paulus leermeester der heidenen van Peter Slagter voor €5.65 - Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft...

 • ISBN: 9789066944305
 • Product code: 9789066944305
 • Omvang: 125 x 200 mm
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 04-06-2019
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,65
Bestellen

De Spruit - Een viervoudig getuigenis van Jezus Christus
Peter Slagter

De Spruit (Paperback)

De Spruit van Peter Slagter voor €5.50 - De Heere Jezus Christus wordt in de Bijbel vaak op viervoudige wijze beschreven: Knecht, Mens, Koning en God. Ook wanneer we het woord "Spruit" (loot, uitloper) bestuderen in de Schrift, komen die vier zijden naar voren. Dit boekje laat de verschillende - in de Bijbel...

 • ISBN: 9789066944244
 • Product code: 9789066944244
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 30-11-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,50
Bestellen

Petrus - Mens en apostel
Peter Slagter

Petrus (Paperback)

Petrus van Peter Slagter voor €5.50 - Impulsief, direct, vol liefde, koppig, enthousiast, berouwvol . . . Dat zijn eigenschappen die van toepassing zijn op Petrus. Als apostel neemt hij een voorname plaats in als het gaat om het werk van God. Hij is letterlijk een 'sleutelfiguur' in Gods plan met Israël; hem...

 • ISBN: 9789066944169
 • Product code: 9789066944169
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 10-03-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,50
Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden - Geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling
Hoite Slagter, Peter Slagter

Belangrijke Bijbelwoorden (Paperback)

Belangrijke Bijbelwoorden van Hoite Slagter en Peter Slagter voor €5.50 - Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en...

 • ISBN: 9789066944039
 • Product code: 9789066944039
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 25-11-2017
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,50
Bestellen

Vijf bijzondere vrouwen - In het geslachtsregister van de Heere Jezus
Hoite Slagter, Peter Slagter

Vijf bijzondere vrouwen (Boek)

Vijf bijzondere vrouwen van Hoite Slagter en Peter Slagter voor €5.50 - Het Nieuwe Testament begint met het geslachtsregister van Jezus Christus. Hierin komen vijf vrouwen voor, van wie er vier bij naam genoemd worden: Tamar, Rachab, Ruth en Maria. Verder wordt er verwezen naar "de vrouw van Uria" - dat is Bathseba....

 • ISBN: 9789066943988
 • Product code: 9789066943988
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 15-05-2017
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,50
Bestellen

Ik ben de Deur - Een Bijbelstudie naar aanleiding van Johannes 10
Peter Slagter

Ik ben de Deur (Paperback)

Ik ben de Deur van Peter Slagter voor €5.50 - Dit Bijbelstudieboekje is geschreven naar aanleiding van Johannes 10. Het gaat uitvoerig in op de verschillende aspecten van dit zo "bekende" Schriftgedeelte. Het beeld van de Herder en Zijn schapen is voor iedere gelovige herkenbaar en wordt door velen gekoesterd....

 • ISBN: 9789066943766
 • Product code: 9789066943766
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 02-09-2016
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,50
Bestellen

Wonderen van Elisa
Peter Slagter

Wonderen van Elisa (Paperback)

Wonderen van Elisa van Peter Slagter voor €7.25 - De naam van Elisa getuigt van verlossing: God is redding. Daarin ligt een direct verband met de Heere Jezus Christus. Want 'Jezus' betekent: de HEERE is redding. Beide namen vormen één geheel met de naam van Elisa's voorganger Elia: God is de HEERE. Inderdaad:...

 • ISBN: 9789066943599
 • Product code: 9789066943599
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 25-11-2015
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,25
Bestellen

Schatten uit Gods Woord - 1
Peter Slagter

Schatten uit Gods Woord - 1 (Paperback)

Schatten uit Gods Woord - 1 van Peter Slagter voor €15.70 - Schatten uit Gods Woord bevat studies over diverse Bijbelse thema's. Daaraan ten grondslag ligt de vaste overtuiging dat de Bijbel het Woord van God is. Hierin heeft God Zijn plan bekendgemaakt met als cruciaal middelpunt het lijden, de dood en de opstanding...

 • ISBN: 9789066943551
 • Product code: 9789066943551
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 160
 • Verschijningsdatum: 12-06-2015
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 15,70
Bestellen

Van Adam tot Noach
Peter Slagter

Van Adam tot Noach (Paperback)

Van Adam tot Noach van Peter Slagter voor €5.50 - De namen van de oudvaders - In de Bijbel zijn namen van groot belang. Zelden is er sprake van 'vernoeming', zoals dat in onze tijd vaak het geval is. Namen werden in de Bijbel juist aan personen gegeven met een achterliggende gedachte. Zo kan de naam iets uitdrukken...

 • ISBN: 9789066943520
 • Product code: 9789066943520
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 01-05-2015
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,50
Bestellen

Blij met de Bijbel - Boeiende onderwerpen uit Gods woord
Peter Slagter

Blij met de Bijbel (Paperback)

Blij met de Bijbel van Peter Slagter voor €16.20 - Blij zijn met de Bijbel is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor de een is de Bijbel slechts een historisch document, voor de ander een mooi boek met stichtelijke woorden. Maar . . . de Bijbel is nog zoveel meer!Over een periode van circa vijftienhonderd...

 • ISBN: 9789066943278
 • Product code: 9789066943278
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 176
 • Verschijningsdatum: 15-07-2014
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 16,20
Bestellen

Geestelijke machten
Peter Slagter

Geestelijke machten (Paperback)

Geestelijke machten van Peter Slagter voor €7.25 - God volvoert Zijn plan. Misschien minder bekend, maar Zijn tegenstander heeft ook een plan. Paulus schrijft over hem dat zijn gedachten ons niet onbekend zijn (2 Kor. 2:11). Er is in de Bijbel heel wat te vinden over zijn beweegredenen, doel en werkwijze; allerlei...

 • ISBN: 9789066943100
 • Product code: 9789066943100
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 96
 • Verschijningsdatum: 03-12-2013
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,25
Bestellen

Lectori Salutem! - Korte overdenkingen tot heil voor de lezer
Peter Slagter

Lectori Salutem! (Paperback)

Lectori Salutem! van Peter Slagter voor €8.95 - Wat kun je beter doen dan mensen heil wensen. Waarachtig heil is er alleen in verbinding met de genade, geopenbaard in de Heiland, de Heere Jezus Christus: ". . . want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen . . . " (Titus 2:11, N. B. G. -'51-vertaling)....

 • ISBN: 9789066943087
 • Product code: 9789066943087
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 128
 • Verschijningsdatum: 10-07-2013
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 8,95
Bestellen

Het Universum - Wat de Bijbel zegt over hemelen en aarde
Peter Slagter

Het Universum (Paperback)

Het Universum van Peter Slagter voor €5.50 - Het woord universum komt vanuit het Latijn en is de aanduiding van het heelal (de kosmos). Het is opgebouwd uit uni (één) en versum (in de richting gekeerd van). We kunnen universum daarom kortweg opvatten als: (toe)gewend naar één. Vanuit de Bijbel zeggen we...

 • ISBN: 9789066943018
 • Product code: 9789066943018
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 22-03-2012
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,50
Bestellen

Rijk buit! - Boeiende artikelen uit AMEN over Bijbelse onderwerpen
Peter Slagter

Rijk buit! (Paperback)

Rijk buit! van Peter Slagter voor €20.50 - De titel van dit boek is te vinden in Psalm 119:162 (N. B. G. -'51-vertaling): "Ik verblijd mij over Uw woord als iemand die rijke buit vindt". De Bijbel is van A tot Z het Woord van God en daarom een rijke buit! Wie de Bijbel leest en onderzoekt, komt telkens weer...

 • ISBN: 9789066943001
 • Product code: 9789066943001
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 288
 • Verschijningsdatum: 24-01-2012
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 20,50
Bestellen

Genade om van te leven
Peter Slagter

Genade om van te leven (Paperback)

Genade om van te leven van Peter Slagter voor €5.50 - Genade is de basis voor Gods omgang met de mens. In de eerste plaats omdat het door genade is dat je als gelovige behouden, gered, bent. De vergeving van onze zonden, die God ons gegeven heeft, is - van ons uit gezien - onverdiend. Maar . . . we hebben die...

 • ISBN: 9789066942981
 • Product code: 9789066942981
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 03-09-2011
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,50
Bestellen