Uw account

CLC Nederland - christelijke winkel en christelijke webshop

CLC staat voor Christelijke Lectuur Centra en maakt met een winkel in Apeldoorn en Nederlandse webshop deel uit van een wereldwijde zendingsorganisatie die in 53 landen werkt aan verspreiding van christelijke lectuur. Bij ons vindt u Bijbels, christelijke boeken (waaronder de nieuwste romans), christelijke kinderboeken, christelijke films, christelijke cd's en andere christelijke cadeau's. Onze boekwinkel is 6 dagen per week open en via de telefoon en online zijn wij ook beschikbaar voor mensen met vragen over de bijbel en het christelijke geloof. Wij helpen hen met antwoorden op zingevingsvragen door Bijbels en christelijke boeken en muziek aan te bieden. Met uw besteding maakt u deze missionaire aanwezigheid online en in de winkelstraat mogelijk.

Bijbelkring in coronatijd | Hoe ga je het nieuwe seizoen invullen?

Bijbelkring in coronatijd | Hoe ga je het nieuwe seizoen invullen?

 


Het samenkomen in Bijbelstudiegroepen of huiskringen is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Maar waarom? En hoe moet dat nu in de coronatijd? Wij willen je een aantal tips geven om als Bijbelstudiegroep samen te komen in de coronatijd en welk Bijbelstudiemateriaal past bij de verschillende vormen.

Waarom is een Bijbelstudiegroep belangrijk?

Samenkomen in de kleine groep is belangrijk, maar waarom eigenlijk? Wij willen je hieronder 3 punten meegeven, waarom wij denken dat samenkomen in de kleine groep belangrijk is.

 1. De kleine groep biedt een plek waar je jezelf kunt zijn
  In de kleine groep is het makkelijker om te delen wat je in de afgelopen tijd hebt meegemaakt en is het ook makkelijker om dat verhaal van andere mensen te horen. Zo leer je elkaar beter kennen en raak je sneller betrokken bij elkaars leven. Je leert van elkaars verhaal en bevraagt elkaar op de keuzes die jij of de ander heeft gemaakt.
  Zo groei je in je persoonlijke leven en in je geloofsleven.
   
 2. De kleine groep biedt een plek waar je samen kunt leren
  In de Bijbelstudiegroepen en kringen wordt er samen de Bijbel gelezen en bestudeerd. Zo ontdek je samen wat een Bijbelgedeelte betekent en zoek je samen naar de toepassing van het Bijbelgedeelte in jouw leven en het leven van de andere mensen in de groep. Daarnaast heeft iedereen een eigen visie en interpretatie bij het lezen van de Bijbel. Door samen een Bijbelgedeelte te lezen ontdek je de verschillende invalshoeken van een Bijbelgedeelte en wordt je geloof verder opgebouwd.
   
 3. De kleine groep biedt een plek waar je samen kunt bidden en zorgen
  Door het luisteren naar elkaars verhalen en het samen lezen van een Bijbelgedeelte leer je met en van elkaar. Maar de kleine groep biedt ook een structuur waar je met en voor elkaar kunt bidden en voor elkaar kunt zorgen. Omdat het in de kleine groep makkelijker is om je verhaal te delen, zie je ook makkelijker de vreugde, pijn en verdriet van de ander. Hierdoor kun je samen deze deze verhalen bij God brengen en ook samen meeleven met de anderen in de groep.

De kleine groep is dus van belang voor je persoonlijke leven en je geloofsleven. Maar hoe kunnen we op een veilige en vertrouwde manier weer bij elkaar komen? We beseffen dat dit creativiteit en flexibiliteit vraagt, daarom willen we jou een aantal suggesties geven om als kleine groep weer samen te komen.

Hoe kun je samenkomen in de kleine groep?

Er zijn verschillende vormen mogelijk om door te gaan als Bijbelstudiegroep of kring, online en offline.

1. Afspreken met de hele kring in de buitenlucht of in het kerkgebouw

Als je besluit om elkaar 'in het echt' wilt ontmoeten is dat mogelijk. Wel is het goed om je aan de 1,5 meter afstand te houden. Dit kun je doen door buiten met elkaar af te spreken, bijvoorbeeld in een park of in de achtertuin van iemand. Hierdoor is het makkelijker om de 1,5 meter regel te waarborgen.
Mocht het niet mogelijk zijn om buiten af te spreken (bijvoorbeeld door het weer), dan kan je er ook voor kiezen om in het kerkgebouw of in een zaal van de kerk af te spreken.

Voordeel
Je ziet en spreekt iedereen van de kring en kan makkelijk het gesprek aangaan met andere mensen uit de groep

Nadeel
Niet iedereen zal zich veilig voelen om in het echt af te spreken. Hierdoor kan iemand uit de groep besluiten om niet te komen en zal deze persoon 'buiten de boot vallen'.

Bijbelstudiemateriaal
Hier is het Bijbelstudiemateriaal te gebruiken wat je hiervoor ook altijd al gebruikt hebt, dus maakte je gebruik van een Bijbelstudieserie? Kijk dan of er misschien een volgend deel in de serie is uitgekomen of zoek iets wat aansluit bij de behoofte van de groep.

2. Afspreken met een gedeelte van de kring bij iemand thuis

Naast de optie om met de hele kring af te spreken, kun je ook de kring opdelen in groepjes van 3 tot 4 personen en bij iemand thuis afspreken in de kleinere groep. Hierdoor is het makkelijker om de 1,5 meter afstand te bewaren en spreek je elkaar toch in het echt.

Voordeel
Je kunt in het echt met elkaar afspreken, waardoor het gesprek makkelijker verloopt.

Nadeel
Niet iedereen zal zich veilig voelen om in het echt af te spreken.
Je ziet niet iedereen uit de kring, maar spreekt alleen nog maar een klein groepje.

Bijbelstudiemateriaal
Het is mogelijk om het Bijbelstudiemateriaal te gebruiken wat je hiervoor ook altijd al gebruikt hebt. Het is wel makkelijker een dieper gesprek te voeren met een kleinere groep, omdat je meer tijd hebt om naar elkaar te luisteren en met elkaar te discussieren. Hierdoor kan je ook kiezen om iets anders te gebruiken als Bijbelstudiemateriaal.

3. Online kringen met de hele kring via videobellen

Het is mogelijk om met de hele kring online af te spreken met behulp van videobellen. Het is natuurlijk wel anders dan elkaar in het echt spreken, omdat het gesprek vaak moeizamer verloopt. Wat helpt is om iemand als gespreksleider aan te stellen die de deelnemers om de beurt het woord geeft. Op die manier kan iedereen zijn verhaal vertellen.

Voordeel
Je ziet en spreekt iedereen van de kring.

Nadeel
Het gesprek gaat moeizamer dan als je in het echt met elkaar afspreekt.
Niet iedereen kan of wil online afspreken, waardoor je mensen uit de groep mist.

Bijbelstudiemateriaal
Ook het Bijbelstudiemateriaal is iets anders dan als je in het echt met elkaar afspreekt. Wat helpt is om Bijbelstudiemateriaal te hebben met vragen, waardoor je thuis alvast na kunt denken over de vragen die gesteld gaan worden. Hierdoor verloopt het gesprek iets soepeler tijdens het videobellen.

4. Online kringen in kleine groepen van 3 of 4 (triades)

Om het nadeel van videobellen met de hele Bijbelstudiegroep te ondervangen, kun je ervoor kiezen om de groep op te splitsen in kleinere groepen van 3 of 4 personen. De ervaring leert dat de online interactie een stuk makkelijker verloopt als de groep wat kleiner is. Iedereen kan makkelijker aan het woord komen, waardoor het videobellen meer gaat lijken op een normaal gesprek.
Ook is het makkelijker om meer met elkaar mee te leven en betrokken te zijn bij elkaar als de groep kleiner is. Niet alleen tijdens het videobellen maar ook buiten de afgesproken momenten.

Voordeel
Iedereen in de kleine groep komt gemakkelijk aan het woord en is meer op elkaar betrokken.

Nadeel
Je ziet niet iedereen uit de kring, maar je spreekt alleen nog maar af met een klein groepje.

Bijbelstudiemateriaal
Het Bijbelstudiemateriaal bij een triade kan hetzelfde zijn als bij een gewone kring. Al is het wel makkelijker om de diepte in te gaan met een groepje van 3 tot 4 personen, omdat je meer tijd hebt om naar elkaar te luisteren en met elkaar te discussieren.

5. Online of telefonisch afspreken met z'n tweeen

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om te videobellen. Vandaar de optie om af te spreken met z'n tweeen. Je kunt bijvoorbeeld elke week een telefoongesprek inplannen met iemand uit de kring, waarbij je elkaar op de hoogte houd van wat er gebeurd. Het nadeel hiervan is wel dat het sneller een eenzijdig gesprek kan worden, waarbij een iemand de vragen stelt en de ander antwoord. De mogelijkheid is bijvoorbeeld dat de kringleider op deze manier een aantal mensen binnen de kring spreekt.

Voordeel
Het gesprek kan ook via de telefoon gevoerd worden, waardoor mensen die minder bedreven zijn met videobellen ook betrokken blijven.

Nadeel
Het gesprek kan sneller eenzijdig worden, waarbij maar een iemand zijn verhaal vertelt.

Bijbelstudiemateriaal
Het Bijbelstudiemateriaal in deze vorm is ook anders, dan bij andere vormen. Als je met z'n tweeen afspreekt heb je veel meer een gesprek wat draait om wat de ander heeft aangesproken in het Bijbelgedeelte. Hier zou dan ook het Bijbelstudiemateriaal op aan moeten sluiten.

6. Mengvorm van de gehele groep en kleine groepen van 3 of 4 personen

Je kunt ervoor kiezen om als gehele groep te starten en daarna in kleinere groepen van 3 tot 4 personen door te gaan. Of om de ene keer met de hele groep samen te komen en de volgende keer in kleine groepen. Hierdoor zie je elkaar nog wel als hele groep en blijf je op de hoogte van wat iedereen meemaakt. Daarnaast heb je ook de ruimte om in de kleinere groepen een Bijbelstudie te doen, waardoor het gesprek natuurlijker verloopt.

Voordeel
Je ziet de hele Bijbelstudiegroep of kring en blijft op de hoogte van iedereen binnen de groep.
De Bijbelstudie in kleinere groepen verloopt natuurlijker en je hebt meer de tijd om de diepte in te gaan.

Nadeel
Je hebt de kans dat je hierdoor groepsvorming hebt binnen de Bijbelstudiegroep, omdat je de Bijbelstudie niet meer bespreekt in de grote groep. Dit is te ondervangen door de samenstelling in de kleine groepen te laten wisselen.

Bijbelstudiemateriaal
Kijk voor tips voor het Bijbelstudiemateriaal bij punt 4.

‘Ook de kerk wordt uitgedaagd door het coronavirus. Komende weken kunnen wij niet vanzelfsprekend naar de kerk gaan om God te aanbidden. Misschien wil het coronavirus ons eraan herinneren dat kerk zijn niet gaat om gebouwen en getallen, maar om mensen. Dat wij ons misschien te druk hebben gemaakt met wetten en regels, dat we wellicht mensen die niet in onze theologisch straatje passen uit de kerk hebben gezet, niet inclusief hebben gehandeld! En nu moeten we allemaal buiten de muren van het kerkgebouw blijven. Het coronavirus laat ons zien dat wij de kerk zijn, dat wij elkaar nodig hebben. Boven alles daagt het coronavirus ons uit om terug te keren naar God! Begrijp mij niet verkeerd, ik bedoel niet naar God in de zin van “mensen bekeren”. Met het terugkeren naar God bedoel ik het terugkeren naar de ziel van alles waar het om gaat! Terug naar goedheid, terug naar normen en waarden van barmhartigheid, gerechtigheid en medemenselijkheid. Het coronavirus daagt ons uit om de werkelijke ziel van onze economie, politiek en religie niet kwijt te raken, maar te herstellen.’
- Samuel C. Lee, Theoloog des Vaderlands
Reactie toevoegen
Uw naam: