Laat de kerk zichtbaar en merkbaar aanwezig zijn | Recensie Merkbaar Aanwezig

Laat de kerk zichtbaar en merkbaar aanwezig zijn | Recensie Merkbaar Aanwezig

"Ga naar een McDonald’s, start je laptop op, laat de vragen maar komen en schep zo de ruimte dat God aanwezig kan zijn." Zo ziet de Amerikaanse kerkplanter David Fitch uit Chicago de toekomst van de kerk in Amerika. De tijd van megakerken in Amerika is voorbij, denkt evangelist David Fitch. "Mensen komen in de buurten tot geloof."

De boodschap van David Fitch is simpel: laat de kerk zichtbaar en merkbaar aanwezig zijn. De Amerikaanse theoloog woonde zaterdag een bijeenkomst van CAMA Zending in Ede bij. Daar werd zijn boek ”Merkbaar aanwezig. Zeven disciplines die de kerk vormen voor missie” (CLC Publicaties, Apeldoorn) gepresenteerd. Fitch is een voorbeeld van een rechttoe, rechtaan evangelist. Gekleed in oude spijkerbroek en trui, geen succesverhalen over grote kerken die groeien. Hij doceert evangelicale theologie aan Northern Seminary in Chicago. Fitch is de stichter van Life on the Vine Christian Community, een missionaire gemeente in een buitenwijk van Chicago. Daarnaast coacht hij een netwerk van kerkplantingen binnen de Christian & Missionary Alliance.

Collectemandjes
Fitch stelt dat veel christenen zich niet kunnen voorstellen dat God buiten de kerk aanwezig is, midden in de wereld. „Jezus is Heer van de gehele wereld. Hij roept ons op de wereld in te gaan en het Evangelie te verkondigen. Hij heeft alle gezag, zowel in de hemel als op de aarde. Maar Hij zegt heel specifiek tot de kerk: Ik ben met júllie. De kerk is Zijn Lichaam, Zijn verlengstuk in de wereld. De kerk doet niets anders dan Zijn aanwezigheid zichtbaar maken.” Een kerk die gericht is op zelfbehoud, mensen tevreden houdt zodat ze elke zondag terugkomen om de collectemandjes vullen, keert zich tegen zichzelf en raakt de weg weer kwijt, vindt Fitch. „Zo’n kerk bevindt zich in een onderhoudsmodus. Mijn benadering is echter: Ga de buurt in, spreek met de mensen, help hen. Er zijn is meer dan een getuigenis, het is ruimte scheppen tussen God en de wereld. Als we lang genoeg in hun midden zijn, zeggen mensen: „Zie je, daar was God.””

Shows
Werkt dat in Chicago? Fitch: „Chicago is een enorm grote stad, met veel sociale problemen en geweld. Ik zie slechts een begin. Alcoholisten en daklozen vinden Christus. Het is allemaal klein, niet groot, maar het móét ook niet groot zijn. We leven in een tijd na die van megakerken zoals Willow Creek, met grote shows in stadions, waar mensen anderhalf uur in een opgewonden sfeer worden onderhouden en gelukkig moeten zijn. Nee, mensen komen in de buurten tot geloof. Ze worden dáár discipel.” Amerika is een goddeloze samenleving, zegt hij. De grote kerken schieten volgens de Amerikaanse evangelist tekort. „Jonge mensen onder de 35 jaar verlaten de kerk in een snel tempo. Ze zijn boos op de zelfgerichtheid en de welvaart van de grote kerken. Er ontstaan nu overal kleine kerken, soms zonder naam. In de Verenigde Staten hebben we veel cultuurchristenen, zelfs een Biblebelt, maar hoopgevend is dat er steeds meer jongeren komen die het Evangelie zichtbaar uitstralen op plekken die niet de aandacht van de media trekken.”

Artikel in RD, maandag 24 september 2018

 

 

Schrijf een beoordeling

You must be logged in to comment.

Boeken, muziek of films die in dit bericht genoemd worden
Merkbaar aanwezig (Paperback)
David Fitch

Merkbaar aanwezig van David Fitch voor €17.99 - God verlangt ernaar aanwezig te zijn bij zijn volgelingen, en dat Zijn gemeente merkbaar aanwezig is. David Fitch onderscheidt zeven disciplines waarin God belooft aanwezig te zijn.

  € 17,99
Nu: € 17,99

Categorieën