Uw account


Bijbels bidden

Bijbels bidden

De gebeden van Paulus

  0.00
Je kunt dit product beoordelen als je bent ingelogd

Leverbaar

Beschikbaarheid
Bestelt u dit product voor 17:00 uur, dan wordt het dezelfde werkdag nog naar u toegestuurd.
   € 5,65

Beschrijving

Bidden hoort bij het leven van een gelovige en christenen geven daar op allerlei manieren uitleg of invulling aan.

In de Bijbel staan heel wat woorden die van verschillende kanten het bidden belichten. Ga je dit onderzoeken én houd je daarbij oog voor Gods plan, dan kom je vanzelf terecht bij wat de apostel Paulus hierover te zeggen heeft.

Je gaat als het ware van het algemene naar het bijzondere. Zo ontdek je dat Paulus een man was van gebed, die innig met de Heere leefde en vanuit die omgang met God ook Zijn leiding ervoer.

Je ontdekt ook dat het bidden niet vast zit aan een door mensen bedachte vorm of inhoud. In Paulus' brieven laat God zien dat het uiteindelijk slechts om één ding gaat!

Heeft u een vraag over dit boek: Bijbels bidden van Hoite Slagter? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Extra productinformatie

Eigenschappen

ISBN: 9789066944374
Uitgever:
Everread
Product code: 9789066944374
Omslag/Materiaal: Paperback
Aantal pagina's: 64
Verschijningsdatum: 07-02-2020
Taal: Nederlands
Productsoort: Boek
Schrijf een opmerking over dit product

Reactie's

U moet ingelogd zijn om een beoordeling te kunnen geven

Hoite Slagter

Er is nog geen beschrijving voor de auteur Hoite Slagter. Heeft u een vraag over de auteur Hoite Slagter? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Meer producten van deze auteur

Onderdeel van de serie:
Morgenrood brochurereeks

Er is nog geen beschrijving voor deze serie. Heeft u een vraag over deze serie? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Bijbels bidden van Hoite Slagter voor €5.65 - Bidden hoort bij het leven van een gelovige en christenen geven daar op allerlei manieren uitleg of invulling aan. In de Bijbel staan heel wat woorden die van verschillende kanten het bidden belichten. Ga je dit onderzoeken én houd je daarbij oog voor Gods plan,...

Leverbaar
Nu: € 5,65

Gods plan met Israël van Peter Slagter voor €5.65 - Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen. Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het...

Leverbaar
Nu: € 5,65

Paulus leermeester der heidenen van Peter Slagter voor €5.65 - Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft...

Leverbaar
Nu: € 5,65

De Spruit van Peter Slagter voor €5.50 - De Heere Jezus Christus wordt in de Bijbel vaak op viervoudige wijze beschreven: Knecht, Mens, Koning en God. Ook wanneer we het woord "Spruit" (loot, uitloper) bestuderen in de Schrift, komen die vier zijden naar voren. Dit boekje laat de verschillende - in de Bijbel...

Leverbaar
Nu: € 5,50

Het kind en de kinderen van Ineke van Lieshout voor €5.50 - "Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13). In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn...

Leverbaar
Nu: € 5,50

Psalm 23 van Hoite Slagter voor €5.50 - De migrantenstroom die zich sinds enkele decennia aanbiedt is een gegeven dat we op zulke schaal in bepaalde area\'s van Europa voorheen nooit hebben meegemaakt. Het zorgt voor heel wat turbulentie in de samenleving. Dit fenomeen afdoen met enkele zeemzoete zinnetjes,...

Leverbaar
Nu: € 5,50

Petrus van Peter Slagter voor €5.50 - De migrantenstroom die zich sinds enkele decennia aanbiedt is een gegeven dat we op zulke schaal in bepaalde area\'s van Europa voorheen nooit hebben meegemaakt. Het zorgt voor heel wat turbulentie in de samenleving. Dit fenomeen afdoen met enkele zeemzoete zinnetjes, vergoelijkingen...

Leverbaar
Nu: € 5,50

Schepping & Herstel van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Vijf bijzondere vrouwen van Hoite Slagter en Peter Slagter voor €5.50 - Vijf bijzondere vrouwen in het geslachtsregister van de Heere JezusHet Nieuwe Testament begint met het geslachtsregister van Jezus Christus. Hierin komen vijf vrouwen voor, van wie er vier bij naam genoemd worden: Tamar, Rachab, Ruth en...

Leverbaar
Nu: € 5,50

De Liefde van Christus van P.A. Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Belangrijke Bijbelwoorden van Hoite Slagter en Peter Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

De gezonde leer van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

De Feesten des HEREN van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

De fundamentele betekenis van de opstanding van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Het geheimenis bekendgemaakt van Hoite Slagter en P.A. Slagter voor €9.95

Leverbaar
Nu: € 9,95

Leeswijzer! van P.A. Slagter voor €8.95

Leverbaar
Nu: € 8,95

Psalm 80 van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

De Heerlijkheid van de HEERE van Arie Jongebreur voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Ik ben de Deur van Peter Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Simson van Boy Boelhouwer voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

De dingen die verschillen van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Wonderen van Elisa van Peter Slagter voor €7.25

Leverbaar
Nu: € 7,25

Van huis tot huis van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Van Adam tot Noach van Peter Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Goed nieuws van Gert Schimmel voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Bijbel en wetenschap van Peter Slachter voor €5.50 - De relatie tussen Bijbel en wetenschap is er een van water en vuur. Wie zegt dat God alles geschapen heeft en dat Adam en Eva echt bestaan hebben, wordt vanuit het andere 'kamp' wat meewarig aangekeken. Met enig medelijden klinkt dan: 'Geloof jij dat nog....

Leverbaar
Nu: € 5,50

Dubbel paspoort van Sebastiaan de Graaf voor €7.95

Leverbaar
Nu: € 7,95

Het bestaan van God van Arie Jongebreur voor €8.95 - Vanaf het begin van de Bijbel tot en met het einde daarvan wordt 'geschiedenis geschreven'; beginnend met de grondwaarheid dat God alle dingen geschapen heeft In de beschrijving van de gebeurtenissen die plaatsvonden tot en met de formering van de mens en...

Leverbaar
Nu: € 8,95

Leven na de dood van Hoite Slagter voor €4.00

Leverbaar
Nu: € 4,00

Wat doe ik hier?! van Hoite Slagter en Hoite Slagter voor €4.00

Leverbaar
Nu: € 4,00

In de band van het verbond van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Geestelijke machten van Peter Slagter voor €7.25

Leverbaar
Nu: € 7,25

De zeven kruiswoorden van Hoite Slagter voor €5.50 - God toonde Zijn liefde voor een verloren wereld in het bijzonder toen de Heere Jezus Christus gekruisigd werd. Dát moment is hét cruciale punt in de geschiedenis. Het vormt de basis van de voortgang van Gods plan 'in het groot', maar ook 'in het klein',...

Leverbaar
Nu: € 5,50

In de geest vervuld leven van Ronald Lammers voor €7.95

Leverbaar
Nu: € 7,95

De bediening en de brieven van Paulus van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Adam & Eva van Arie Jongebreur voor €5.50 - In Genesis 1 wordt beschreven hoe God in zeven dagen de 'woeste, ledige en duistere' aarde bewoonbaar maakte voor de mens. Het is een ordening die tot stand komt - letterlijk - door Zijn Woord! Telkens staan er die bekende woorden: "En God zeide . . . ". Zo herschiep...

Leverbaar
Nu: € 5,50

Het Universum van Peter Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Ik geloof het allemaal wel! van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Bijbelse getallen van P.A. Slagter voor €5.50 - Bijbelse getallen en cijfers blijken vaak een symbolische of typologische betekenis te hebben. Bijna iedereen is er bijvoorbeeld wel van op de hoogte dat het getal zeven een bepaalde volheid aanduidt; of wanneer we lezen over de derde dag dat dit iets met de opstanding...

Leverbaar
Nu: € 5,50

Genade om van te leven van Peter Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Kies het Leven van P.A. Slagter voor €3.50 - De belangrijkste keuze die een mens moet doen, is die voor de Here Jezus Christus en is absoluut noodzakelijk om het nieuwe leven te ontvangen. Wie Hem leert kennen als Verlosser wordt overgebracht uit de dood in het leven; uit de macht van de duisternis in het licht! In...

Leverbaar
Nu: € 3,50

Het geloof van Christus van P.A. Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Christus' wederkomst in de Tessalonicenzenbrieven van P.A. Slagter voor €8.95 - Veel van wat in de Tessalonicenzenbrieven is geschreven staat in het licht van de wederkomst van Christus. Het is daarom wel begrijpelijk dat de toekomstverwachting van veel gelovigen sterk gekleurd is door wat er daarover in...

Leverbaar
Nu: € 8,95

Het Nieuwe Testament in een notendop van Hoite Slagter voor €7.25

Leverbaar
Nu: € 7,25

Het getal 50 van Hoite Slagter, N.S. de Graaf en P.A. Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Abraham van N.S. de Graaf voor €8.95

Leverbaar
Nu: € 8,95

De Geliefde van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

De realiteit van het boek Daniël van N.S. de Graaf voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

De dagen van Noach van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Het 'Onze Vader' van P.A. Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Zicht op het eind van P.A. Slagter voor €8.95

Leverbaar
Nu: € 8,95

Wat is waarheid? van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Jona in vogelvlucht van P.A. Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Het probleem van het lijden van N.S. de Graaf voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Verkondig het Woord van Hoite Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Gesteld tot zonen ... van P.A. Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

De Bijbel is het Woord van God! van Arie Jongebreur voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Een nieuw begin van P.A. Slagter voor €5.50

Leverbaar
Nu: € 5,50

Jom Kippoer en de Hebreeenbrief van P. van der Lugt voor €2.25

Leverbaar
Nu: € 2,25

Psalm 110 van Hoite Slagter voor €5.65

Leverbaar
Nu: € 5,65