Christus de enige grond
Christus de enige grond

Christus de enige grond

Van de rechtvaardigmaking en van al het heil alsmede de Toevlucht en Roem van Zijn volk, voorgesteld en aangedrongen over Jesaja 45:24 en 25.

,
 
0,0 (0 stem(men))

€ 5,90


Leverbaar
Dit product is leverbaar, maar op dit moment niet op voorraad in onze winkel. De levertijd is 2-4 werkdagen.

  Bestellen

Het is een verhandeling over de tekst uit Jesaja 45: 24 en 25. Nadat de predikant allereerst de samenhang van de teksten heeft verklaard, gaat hij uitleggen wie nu tot Christus komen, namelijk de uitverkorenen uit alle volken.

Hoe zuiver verklaart de leraar op welke wijze een zondaar tot Christus komt. De tekst veronderstelt allereerst dat hij in een vergelegen land is, onder de macht en de Heerschappij van de vorst der duisternis, en dat de Heere de eerste is Die tot de mens komt, door hem niet alleen uitwendig door Zijn Woord te roepen maar ook inwendig door Zijn Geest. Vervolgens geeft hij aan wat dat komen inhoudt, ja dat het nu een gedurig komen is tot Christus als de HEERE en Sterkte.

Dan gaat hij dit alles zielsbevindelijk verklaren, zodat hij weer de zuivere kenmerken van genade noemt. Doch hij wijst ook op de misleiders van de leer, en spreekt tevens de onbekeerden op een bewogen wijze aan.

Kortom, twee leerzame preken, die hoewel te lang voor de erediensten toch zeer geschikt zijn voor eigen gebruik.

Heeft u een vraag over dit boek: Christus de enige grond van G. Jongsma en Jesaias Hillenius? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected].

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Extra productinformatie

Categorieën

CLC » Boeken » Theologie » Preken & Overdenkingen
ISBN: 9789079842025
Uitgever: Pro Lectori
Product code: 9789079842025
Omslag/Materiaal: Boek
Aantal pagina's: 64
Verschijningsdatum: 01-12-2009
Taal: Nederlands
Productsoort: Boek

Aanbevelingen en verdieping

Door `Pro Lectori te Marum is een boekje uitgegeven met een preek van de, wellicht niet zo bekende Ds. Jesaïas Hillenius (1700-1759). Deze geboren Groninger diende de kerk van Drachten van 1742 tot 1759. Zijn bediening is in deze Friese plaats niet ongezegend geweest. In zijn gemeente, en vooral bij Gods volk, was hij zeer geliefd. De uitgegeven preek is in 1744 voor het eerst verschenen in een bundel, genaamd `Eenige keurstoffen, genomen uit het Oude en Nieuwe Testament . Voorin deze bundel staat een gedicht met als opschrift: `Zegenwensch over het weldoorwrogte werk van den eerwaarden, Godzaligen en geleerden Heer Jesaïas Hillenius. Bedienaar des Goddelijken Woords in de bloeiende gemeente van de Drachten . Deze bundel bevat zeven preken. `Pro Lectori nam het initiatief om preken uit deze bundel vanuit de oude druk over te zetten. De spelling is aangepast aan de hedendaagse en sterk verouderde woorden zijn vervangen. De eerste preek over Handelingen 16:30,31 is reeds eerder verschenen. In Oktober 2009 verscheen de tweede preek, over Jesaja 45 : 24,25, onder de hierboven genoemde titel. Deze preken zijn inderdaad weldoorwrocht. Ze zijn zuiver Schriftuurlijk, maar ook bevindelijk. Helder wordt de tekst verklaard, ernstig worden onbekeerden en schijngelovigen aangesproken, liefelijk de gelovigen bemoedigd en vertroost, maar ook hun gebrek aangewezen tot beschaming en verootmoediging. Uit de toepassing citeren we een stukje, waarin Hillenius zich richt tot zulken, die alle gronden van zaligheid in zichzelf leerden verliezen: `Als u hiertoe verwaardigd werd, mijn vrienden, gij moogt overtuigd zijn dat in Jezus een genoegzame gerechtigheid is om daarop gerechtvaardigd te kunnen worden, al waren uw schulden en misdaden ook nog zo groot. In Hem is ook een genoegzame sterkte om u te kunnen bekeren, heiligen en zalig te maken, hoe dood en machteloos gij ook moogt zijn. Daar is ook een volle vrijheid voor u om met al uw ellende tot Hem te mogen gaan. Ja wat zeg ik, om te mogen? Gij móét tot Hem gaan. Gij moogt niet terugblijven. Hij roept en beveelt: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde Van harte kunnen we deze uitgave ter lezing aanbevelen. Het boekje is zijn prijs meer dan waard.


Preek over Jesaja 45:24 en 25 door ds. J. Hillenius (1700-1759). Hij was onder andere predikant te Drachten. Zijn preken kenmerken zich door en grondige Schriftuitleg vergezeld van een krachtige toepassing waarin bekeerd en onbekeerd worden aangesproken. Deze preek is zo zuiver mogelijk overgezet vanuit de oude druk in het huidige lettertype. Alleen verouderde woorden zijn vervangen voorzien van een eindnoot.

Reacties en beoordelingen

Schrijf een beoordeling over dit product

Je moet ingelogd zijn om een product te beoordelen.

G. Jongsma

Er is nog geen beschrijving voor de aangepast door G. Jongsma. Heeft u een vraag over de aangepast door G. Jongsma? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Jesaias Hillenius

Er is nog geen beschrijving voor de auteur Jesaias Hillenius. Heeft u een vraag over de auteur Jesaias Hillenius? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.