Uw account


Enige toespijs

Enige toespijs

,
  0.00
Je kunt dit product beoordelen als je bent ingelogd

Leverbaar

Beschikbaarheid
Bestelt u dit product voor 17:00 uur, dan wordt het zo snel mogelijk naar u toegestuurd.
   € 15,90

Beschrijving

De titel van deze prekenbundel vinden we in Johannes 21, waar Jezus Zijn discipelen vraagt: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Hun antwoord was: Neen. In die nacht hadden ze niets gevangen. Jezus gebiedt het net aan de rechterzijde van het schip te werpen. Zijn jongeren gehoorzamen. Even later is het visnet vol grote vissen.

Een les om af te zien van eigen kennen en kunnen en ons vertrouwen alleen op de Heere te stellen. Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is.

Zo wordt Gods Woord in deze preken verklaard naar de zin en mening van Zijn Geest.

Ds. J. Karels is emerituspredikant van de Gere­formeerde Gemeenten. Zijn broer, ds. W.J. Karels, is predikant van de Gereformeerde
Gemeente te Hardinxveld-Giessendam.

Heeft u een vraag over dit boek: Enige toespijs van Ds. J. Karels en J.W. Karels? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Extra productinformatie

Categorieën

CLC » Boeken » Theologie

Eigenschappen

ISBN: 9789057413827
Uitgever:
De Schatkamer
Product code: 9789057413827
Omslag/Materiaal: Hardcover
Aantal pagina's: 170
Verschijningsdatum: 27-09-2019
Taal: Nederlands
Productsoort: Boek

Inhoudsopgave

Woord vooraf door ds G. van Manen

Ds J. Karels

Goed spreken van de Drie-enige God
Interview met ds. J. Karels overgenomen uit De Saambinder

1. Een betekenisvolle spreuk van Sálomo
Spreuken 17 vers 2:
Een verstandig knecht zal Heersen over een zoon die beschaamd maakt, en in het midden der broederen zal hij erfenis delen.

2. Het gebed van Habakuk
Habakuk 3 vers 2:
HEERE, als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE, behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens.

3. Het gezicht van de grote schare
Openbaring 7 vers 9 en 10:
Na dezen zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor den troon en voor het Lam,
bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.

Ds. W.J. Karels

4. Het offer van Christus
Leviticus 16 vers 15:
Daarna zal hij den bok des zondoffers die voor het volk zal zijn, slachten en zal zijn bloed tot binnen in den voorhang dragen, en zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met het bloed van den var gedaan heeft, en zal dat sprengen op het verzoendeksel en vóór het verzoendeksel.

5. Het sabbatjaar en het jubeljaar
Leviticus 25 vers 8-10:
Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaar zullen zijn.
Daarna zult gij in de zevende maand, op den tiende der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land.
En gij zult dat vijftigste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het land voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn, en gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezitting en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht.

6. De stad Gods bevrijd
Prediker 9 vers 13-15:
Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien, en zij was groot bij mij: er was een kleine stad, en weinige lieden waren daarin; en een groot koning kwam tegen haar, en hij omsingelde haar en hij bouwde grote vastigheden tegen haar. En men vond daar een armen wijzen man in, die de stad verloste door zijn wijsheid; maar geen mens gedacht denzelven armen man.

Schrijf een opmerking over dit product

Reactie's

U moet ingelogd zijn om een beoordeling te kunnen geven

J. Karels

Er is nog geen beschrijving voor de auteur J. Karels. Heeft u een vraag over de auteur J. Karels? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


J.W. Karels

Er is nog geen beschrijving voor de auteur J.W. Karels. Heeft u een vraag over de auteur J.W. Karels? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Meer producten van deze auteur

Uit het Leerboek van vrije genade
Uit het Leerboek
van vrije genade
Hardcover:  € 64,90
Eén ding ...
Eén ding ...Hardcover:  € 5,95