Gesteld tot zonen ...
Gesteld tot zonen ...

Gesteld tot zonen ...

Over de Zoon en het zoonschap

 
0,0 (0 stem(men))

€ 5,50


Leverbaar
Dit product is leverbaar, maar op dit moment niet op voorraad in onze winkel. De levertijd is 2-4 werkdagen.

  Bestellen

In de Bijbel wordt gesproken over de Zoon en het zoonschap. De Here Jezus is als Zoon de Erfgenaam van alle dingen en zal Zich - volgens het getuigenis van de Bijbel - in de toekomst als zodanig openbaren. De opdracht die oorspronkelijk aan Adam gegeven werd, zal Hij volledig vervullen.

De Bijbel spreekt ook over gelovigen als over "zonen Gods". Zij hebben de geest van het zoonschap ontvangen en zullen in de toekomst ook openbaar worden. Dat je tot de zonen Gods behoort, is één ding; léven als zoon Gods, is een tweede. Het is goed om te ontdekken wat de Bijbel hierover zegt.

Met vragen om verder over na te denken en een register van de gebruikte Bijbelteksten.

Heeft u een vraag over dit boek: Gesteld tot zonen ... van P.A. Slagter? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected].

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Extra productinformatie

ISBN: 9789066942639
Uitgever: Everread
Product code: 9789066942639
Omslag/Materiaal: Paperback
Aantal pagina's: 64
Verschijningsdatum: 07-10-2005
Taal: Nederlands
Productsoort: Boek

Reacties en beoordelingen

Schrijf een beoordeling over dit product

Je moet ingelogd zijn om een product te beoordelen.

P.A. Slagter

Er is nog geen beschrijving voor de auteur P.A. Slagter. Heeft u een vraag over de auteur P.A. Slagter? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Onderdeel van de serie:
Morgenrood brochurereeks

In de Morgenroodreeks verschijnen bijbelstudieboekjes over allerlei onderwerpen. Ze helpen je om de Bijbel beter te leren kennen. Heeft u een vraag over deze serie? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Op weg naar de eindtijd van Peter Slagter voor €6.50 - De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zichechter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen...

Leverbaar

Nu: € 6,50

De verheerlijking op de berg van Peter Slagter voor €5.65 - Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostel en een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes...

Leverbaar

Nu: € 5,65

De Richteren van Hoite Slagter voor €6.75

Leverbaar

Nu: € 6,75

Het geheimenis van de godsvrucht van Hoite Slagter voor €5.65 - In 1 Timotheüs 3:16 noemt Paulus de zes'onderdelen' van het geheimenis van de godsvrucht. Dit - nu geopenbaarde! - geheimenis heeftbetrekking op de komst van Gods Zoon in dezewereld. Paulus begint de omschrijving daarvan met de verschijning van...

Leverbaar

Nu: € 5,65

In de voetsporen van Paulus van Peter Slagter voor €5.65 - In Filippenzen 3:17 schrijft Paulus: "Wees metelkaar mijn navolgers, broeders, en houd het ooggericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt". Een oproep "aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners...

Leverbaar

Nu: € 5,65

Belangrijke dagen in de Bijbel van Hoite Slagter voor €5.65 - In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc. Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking...

Leverbaar

Nu: € 5,65

De gehoorzaamheid van de Zoon van Hoite Slagter voor €5.65 - In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal,...

Leverbaar

Nu: € 5,65

Hooglied van Sebastiaan de Graaf voor €7.25 - Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien...

Leverbaar

Nu: € 7,25

Bijbels bidden van Hoite Slagter voor €5.65 - Bidden hoort bij het leven van een gelovige en christenen geven daar op allerlei manieren uitleg of invulling aan. In de Bijbel staan heel wat woorden die van verschillende kanten het bidden belichten. Ga je dit onderzoeken én houd je daarbij oog voor Gods plan,...

Leverbaar

Nu: € 5,65

Gods plan met Israël van Peter Slagter voor €5.65 - Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen. Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het...

Leverbaar

Nu: € 5,65

Psalm 110 van Hoite Slagter voor €5.65 - Psalm 110 is een Messiaanse psalm die spreekt over de Heere Jezus Christus in Zijn positie boven al wat is. Hij wordt beschreven als Koning en als Priester. Het is een prachtig lied over de grote Priesterkoning, Die op Zijn eigen wijze zegenrijk zal regeren over deze...

Leverbaar

Nu: € 5,65

Schepping & Herstel van Hoite Slagter voor €5.50 - De eerste zin van de Bijbel - "In den beginne schiep God de hemel en de aarde" - is een helder geluid in de discussie over schepping en evolutie. Niet zozeer als argument, maar meer als uitgangspunt. Net zoals de evolutieleer uitgangspunten heeft die meer met...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Paulus leermeester der heidenen van Peter Slagter voor €5.65 - Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft...

Leverbaar

Nu: € 5,65

De Spruit van Peter Slagter voor €5.50 - De Heere Jezus Christus wordt in de Bijbel vaak op viervoudige wijze beschreven: Knecht, Mens, Koning en God. Ook wanneer we het woord "Spruit" (loot, uitloper) bestuderen in de Schrift, komen die vier zijden naar voren. Dit boekje laat de verschillende - in de Bijbel...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Het kind en de kinderen van Ineke van Lieshout voor €5.50 - "Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13). In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Psalm 23 van Hoite Slagter voor €5.50 - De migrantenstroom die zich sinds enkele decennia aanbiedt is een gegeven dat we op zulke schaal in bepaalde area\'s van Europa voorheen nooit hebben meegemaakt. Het zorgt voor heel wat turbulentie in de samenleving. Dit fenomeen afdoen met enkele zeemzoete zinnetjes,...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Petrus van Peter Slagter voor €5.50 - Impulsief, direct, vol liefde, koppig, enthousiast, berouwvol . . . Dat zijn eigenschappen die van toepassing zijn op Petrus. Als apostel neemt hij een voorname plaats in als het gaat om het werk van God. Hij is letterlijk een 'sleutelfiguur' in Gods plan met Israël; hem...

Leverbaar

Nu: € 5,50

De Liefde van Christus van P.A. Slagter voor €5.50 - Driemaal komt in het Nieuwe Testament de uitdrukking "de liefde van Christus" voor. De eerste keer vinden we in Romeinen 8 waar het gaat over de zekerheid die we als gelovigen hebben dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. In 2 Korinthe 5 schrijft...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Belangrijke Bijbelwoorden van Hoite Slagter en Peter Slagter voor €5.50 - Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en...

Leverbaar

Nu: € 5,50

De gezonde leer van Hoite Slagter voor €5.50 - De titel van dit boekje - De gezonde leer - is een term die in de Bijbel alleen te vinden is in de drie allerlaatste brieven van de apostel Paulus. Dat zijn de beide Timotheüsbrieven en de brief aan Titus. In de Efezebrief en de Kolossenzenbrief die hij daarvóór...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Vijf bijzondere vrouwen van Hoite Slagter en Peter Slagter voor €5.50 - Het Nieuwe Testament begint met het geslachtsregister van Jezus Christus. Hierin komen vijf vrouwen voor, van wie er vier bij naam genoemd worden: Tamar, Rachab, Ruth en Maria. Verder wordt er verwezen naar "de vrouw van Uria" - dat is Bathseba....

Leverbaar

Nu: € 5,50

De Feesten des HEREN van Hoite Slagter voor €5.50 - In Leviticus 23 wordt een zevental feesten opgesomd, die door God Zelf zijn ingesteld. Het Nieuwe Testament leert ons dat deze feesten schaduwbeelden zijn van dat wat - ten tijde van de instelling van de feesten - nog komen moest. Achter elk feest ligt dus...

Leverbaar

Nu: € 5,50

De fundamentele betekenis van de opstanding van Hoite Slagter voor €5.50 - "Wanneer Hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door Zijn hand voortgang hebben", zo schrijft Jesaja in hoofdstuk 53:10 met betrekking tot de...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Het geheimenis bekendgemaakt van Hoite Slagter en P.A. Slagter voor €9.95 - Hoe goed mensen elkaar ook kennen, er blijven altijd dingen die we voor elkaar verborgen houden. Dat geldt in het klein, maar ook in het groot: landen kunnen enorme geheimen hebben voor elkaar. En dan zijn er weer instanties die achter...

Leverbaar

Nu: € 9,95

Leeswijzer! van P.A. Slagter voor €8.95 - Meer weten over Degene in Wie je als christen gelooft? Dan is de Bijbel dé bron van informatie. Daarbij is het niet alleen belangrijk dát je de Bijbel leest, maar ook hóe je leest. Wil je ontdekken wat God heeft geopenbaard en zeggen wil? Of zoek je bevestiging van...

Leverbaar

Nu: € 8,95

Psalm 80 van Hoite Slagter voor €5.50 - Psalm 80 is één groot gebed tot de Herder van Israël om het behoud van het volk Israël. Driemaal klinken daarin de woorden "breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden". In dit gebed komt ook naar voren hoe de Heere deze verlossing tot...

Leverbaar

Nu: € 5,50

De Heerlijkheid van de HEERE van Arie Jongebreur voor €5.50 - Het begrip 'heerlijkheid' is even mooi als ongrijpbaar. Het is niet gemakkelijk om ons er een goed beeld van te vormen. De Bijbel spreekt over vele Heerlijkheden: van mensen, van bloemen, van hemellichamen, zelfs in verband met de satan, kortom Heerlijkheden...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Ik ben de Deur van Peter Slagter voor €5.50 - Dit Bijbelstudieboekje is geschreven naar aanleiding van Johannes 10. Het gaat uitvoerig in op de verschillende aspecten van dit zo "bekende" Schriftgedeelte. Het beeld van de Herder en Zijn schapen is voor iedere gelovige herkenbaar en wordt door velen gekoesterd....

Leverbaar

Nu: € 5,50

Simson van Boy Boelhouwer voor €5.50 - Het boek Richteren (ook wel: Rechters) beschrijft twaalf richter-schappen. Simson vervult daarvan de laatste. Simson is een figuur die tot de verbeelding spreekt en wiens leven dan ook vaak verbeeld is. Er zijn door de eeuwen heen veel schilderijen van hem gemaakt. De 'verbeelding'...

Leverbaar

Nu: € 5,50

De dingen die verschillen van Hoite Slagter voor €5.50 - Wie en wat jij bent in Christus is zó bijzonder dat God daar allerlei nieuwe begrippen en omschrijvingen voor introduceerde. Denk aan zaken op het gebied van hoop, positie, erfdeel, verzoening, roeping, opwekking en zegen. Hij heeft dit juist in dát...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Wonderen van Elisa van Peter Slagter voor €7.25 - De naam van Elisa getuigt van verlossing: God is redding. Daarin ligt een direct verband met de Heere Jezus Christus. Want 'Jezus' betekent: de HEERE is redding. Beide namen vormen één geheel met de naam van Elisa's voorganger Elia: God is de HEERE. Inderdaad:...

Leverbaar

Nu: € 7,25

Van huis tot huis van Hoite Slagter voor €5.50 - Met 'beth-plaatsen' worden steden en dorpen bedoeld die met het woordje 'beth' beginnen. Denk bijvoorbeeld aan Bethlehem en Bethanië; de eerste plaats en de laatste plaats die verband houden met de periode dat de Heere Jezus op aarde was. Daartussenin zijn er...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Van Adam tot Noach van Peter Slagter voor €5.50 - De namen van de oudvaders - In de Bijbel zijn namen van groot belang. Zelden is er sprake van 'vernoeming', zoals dat in onze tijd vaak het geval is. Namen werden in de Bijbel juist aan personen gegeven met een achterliggende gedachte. Zo kan de naam iets uitdrukken...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Goed nieuws van Gert Schimmel voor €5.50 - In dit boekje zijn artikelen van Gert Schimmel (1955-2014) samengebracht, die in de periode 1995-1997 in AMEN Bijbelmagazine hebben gestaan. Hierin klinkt blijdschap door over de onvoorstelbare rijkdom zoals deze door de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Dubbel paspoort van Sebastiaan de Graaf voor €7.95 - Naast een aards burgerschap hebben we als gelovigen ook een hemels burgerschap. Dit burgerschap hoort bij onze nieuwe identiteit; deze ontvingen wij toen we God leerden kennen. Hieraan zijn allerlei Bijbelse begrippen verbonden, zoals positie, roeping en hoop,...

Leverbaar

Nu: € 7,95

Leven na de dood van Hoite Slagter voor €4.00 - Zekerheid van behoud en eeuwig leven is een geloofsgoed dat volgens de Bijbel de gelovige toekomt als één van de zegeningen van de Heer. Toch blijkt dat er bij veel gelovigen eerder sprake is van de onzekerheid van het behoud. Uiteenlopende oorzaken spelen daarbij...

Leverbaar

Nu: € 4,00

Wat doe ik hier?! van Hoite Slagter voor €4.00 - Er zijn momenten waarop je verder nadenkt over hoe deze wereld in elkaar zit. Waar gaat het allemaal naartoe en wat is jouw plaats daarin? Meestal word je hier (pas) bij bepaald als er heftige dingen gebeuren: een vriend of vriendin die aan een slopende ziekte...

Leverbaar

Nu: € 4,00

In de band van het verbond van Hoite Slagter voor €5.50 - Over het verbond is veel te doen. Zo is het voor veel gelovigen een uitgemaakte zaak dat zij deelhebben aan het verbond. Daar hoef je bij wijze van spreken niet eens over na te denken. In vele liederen en gebruiken in christelijke kerken en gemeenten...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Geestelijke machten van Peter Slagter voor €7.25 - God volvoert Zijn plan. Misschien minder bekend, maar Zijn tegenstander heeft ook een plan. Paulus schrijft over hem dat zijn gedachten ons niet onbekend zijn (2 Kor. 2:11). Er is in de Bijbel heel wat te vinden over zijn beweegredenen, doel en werkwijze; allerlei...

Leverbaar

Nu: € 7,25

In de Geest vervuld leven van Ronald Lammers voor €7.95 - Wat is bidden in de geest? Wanneer bedroeven wij de Heilige Geest? Wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Wat is de verzegeling met heilige geest? Moeten wij meer van de Geest krijgen? Wat maakt Gods Geest ons duidelijk over de tijd waarin wij leven?Dit...

Leverbaar

Nu: € 7,95

De bediening en de brieven van Paulus van Hoite Slagter voor €5.50 - Paulus is voor ons belangrijk! Vooral vanwege de plaats die hij in Gods plan en in Zijn Woord heeft. Wie de lijn van de geschiedenis in het Nieuwe Testament volgt (in het bijzonder het deel dat wordt weergegeven in het boek Handelingen), komt...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Het bestaan van God van Arie Jongebreur voor €8.95 - Vanaf het begin van de Bijbel tot en met het einde daarvan wordt 'geschiedenis geschreven'; beginnend met de grondwaarheid dat God alle dingen geschapen heeft In de beschrijving van de gebeurtenissen die plaatsvonden tot en met de formering van de mens en...

Leverbaar

Nu: € 8,95

Het Universum van Peter Slagter voor €5.50 - Het woord universum komt vanuit het Latijn en is de aanduiding van het heelal (de kosmos). Het is opgebouwd uit uni (één) en versum (in de richting gekeerd van). We kunnen universum daarom kortweg opvatten als: (toe)gewend naar één. Vanuit de Bijbel zeggen we...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Ik geloof het allemaal wel! van Hoite Slagter voor €5.50 - Waar komen we vandaan? Hoe is alles ontstaan? Basisvragen van het leven, die zelfs bepalend zijn voor wat je van de toekomst mag verwachten. Er wordt vanuit de wetenschap met enorm veel zekerheid gesproken over hoe het ontstaan van de wereld heeft plaatsgevonden....

Leverbaar

Nu: € 5,50

Genade om van te leven van Peter Slagter voor €5.50 - Genade is de basis voor Gods omgang met de mens. In de eerste plaats omdat het door genade is dat je als gelovige behouden, gered, bent. De vergeving van onze zonden, die God ons gegeven heeft, is - van ons uit gezien - onverdiend. Maar . . . we hebben die...

Leverbaar

Nu: € 5,50

De zeven kruiswoorden van Hoite Slagter voor €5.50 - God toonde Zijn liefde voor een verloren wereld in het bijzonder toen de Heere Jezus Christus gekruisigd werd. Dát moment is hét cruciale punt in de geschiedenis. Het vormt de basis van de voortgang van Gods plan 'in het groot', maar ook 'in het klein',...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Het geloof van Christus van P.A. Slagter voor €5.50 - De titel van dit boekje is geen vergissing. Het geloof in Christus is belangrijk, maar nog veel belangrijker is het geloof van Christus. Sterker nog, zonder dat geloof zouden ons behoud en onze hoop linea recta naar de vuilnisbak kunnen!De uitdrukking 'het...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Het Nieuwe Testament in een notendop van Hoite Slagter voor €7.25 - Zoals titel en ondertitel al doen vermoeden, staan in deze uitgave 'inleidende opmerkingen' (over de schrijver, het ontstaan, de doelgroep, de structuur, de kerntekst, etc. ) over de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament. Ruim vierhonderd...

Leverbaar

Nu: € 7,25

Het getal 50 van Hoite Slagter, N.S. de Graaf en P.A. Slagter voor €5.50 - "Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt gij Abraham gezien?" Deze woorden spraken de Joodse leiders tot de Here Jezus, nadat Deze iets gezegd had met betrekking tot Abraham . Ze begrepen niet wat Hij zei, met deze woorden als gevolg....

Leverbaar

Nu: € 5,50

Abraham van N.S. de Graaf voor €8.95 - Abraham speelt één van de belangrijkste rollen in Gods plan. Hij leefde rond het jaar 2000 vóór Christus en is vooral bekend geworden vanwege de beloften die de Heer aan hem gedaan heeft; beloften met betrekking tot zijn nageslacht en een aardse en hemelse erfenis....

Leverbaar

Nu: € 8,95

Adam & Eva van Arie Jongebreur voor €5.50 - In Genesis 1 wordt beschreven hoe God in zeven dagen de 'woeste, ledige en duistere' aarde bewoonbaar maakte voor de mens. Het is een ordening die tot stand komt - letterlijk - door Zijn Woord! Telkens staan er die bekende woorden: "En God zeide . . . ". Zo herschiep...

Leverbaar

Nu: € 5,50

De Geliefde van Hoite Slagter voor €5.50 - God heeft Zijn geliefde Zoon naar deze wereld gezonden tot redding en verlossing. Zo liet God door het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus, Zijn grote liefde en genade voor de mens zien. Voor de gelovige heeft dit tot gevolg dat God hem of haar "begenadigd...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Bijbelse getallen van P.A. Slagter voor €5.50 - Bijbelse getallen en cijfers blijken vaak een symbolische of typologische betekenis te hebben. Bijna iedereen is er bijvoorbeeld wel van op de hoogte dat het getal zeven een bepaalde volheid aanduidt; of wanneer we lezen over de derde dag dat dit iets met de opstanding...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Kies het Leven van P.A. Slagter voor €3.50 - De belangrijkste keuze die een mens moet doen, is die voor de Here Jezus Christus en is absoluut noodzakelijk om het nieuwe leven te ontvangen. Wie Hem leert kennen als Verlosser wordt overgebracht uit de dood in het leven; uit de macht van de duisternis in het licht!In...

Leverbaar

Nu: € 3,50

De realiteit van het boek Daniël van N.S. de Graaf voor €5.50 - Het profetische Bijbelboek Daniël spreekt velen tot de verbeelding. Op een heel duidelijke manier zijn daarin ontwikkelingen beschreven, die op het moment van schrijven nog toekomstig waren. Een deel van deze ontwikkelingen heeft inmiddels plaatsgevonden;...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Christus' wederkomst in de Tessalonicenzenbrieven van P.A. Slagter voor €8.95 - Veel van wat in de Tessalonicenzenbrieven is geschreven staat in het licht van de wederkomst van Christus. Het is daarom wel begrijpelijk dat de toekomstverwachting van veel gelovigen sterk gekleurd is door wat er daarover in...

Leverbaar

Nu: € 8,95

De dagen van Noach van Hoite Slagter voor €5.50 - Dit boekje gaat over de drie manieren waarop er in de Bijbel naar de 'dagen van Noach' verwezen wordt. In Matteüs 24 worden ze vooral gezien als beeld van de dagen vóór de wederkomst van Christus. Ook Petrus schrijft erover in zijn eerste brief en past het...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Het 'Onze Vader' van P.A. Slagter voor €5.50 - Toen de apostelen aan de Heer vroegen: "Here, leer ons bidden" (Luc. 11:1), leerde Hij hen het - zo in de christelijke volksmond genoemde - 'Onze Vader'. De weergave die Matteüs van dit gebed geeft (Matt. 6:9-13), is onder gelovigen het meest bekend. Vele christenen...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Zicht op het eind van P.A. Slagter voor €8.95 - Dit boekje is geen vers-voor-versverklaring, maar een verklaring waarin de hoofdlijnen van het boek Openbaring naar voren komen. Het grootste gedeelte van het laatste Bijbelboek gaat over de tijd die direct voorafgaat aan de wederkomst van Christus en over wat...

Leverbaar

Nu: € 8,95

Wat is waarheid? van Hoite Slagter voor €5.50 - Deze vraag werd door Pontius Pilatus gesteld toen hij in gesprek was met Jezus Christus toen Deze hem voorgeleid was. Wat is waarheid? Waarschijnlijk besefte Pilatus (op dat moment) niet dat dé Waarheid in hoogsteigen Persoon voor hem stond! Wanneer ken je de...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Jona in vogelvlucht van P.A. Slagter voor €5.50 - Wie kent de geschiedenis van Jona niet? Er is bij wijze van spreken geen kinderbijbel of vertelling van de Bijbelse geschiedenis waarin Jona niet voorkomt. Zijn verhaal spreekt immers tot de verbeelding? Soms voorzien van plaatjes waarbij je Jona min of meer...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Het probleem van het lijden van N.S. de Graaf voor €5.50 - Auschwitz, Srebrenica, honger in Afrika, terreuraanslagen, natuurrampen. Waarom gebeurt het? Kinderen die ongeneeslijk ziek worden, een vader die vrouw en kinderen ombrengt, een jong meisje dat verkracht en vermoord wordt. Het zijn allemaal herkenbare...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Verkondig het Woord van Hoite Slagter voor €5.50 - Dit boekje gaat over de tweede brief aan Timoteüs; de laatste brief van Paulus, die daarom het karakter draagt van een afscheidsbrief. Paulus, de trouwe dienaar van de Heer, is aan het einde van zijn bediening en zelfs van zijn leven gekomen. Tegelijk zien...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Gesteld tot zonen ... van P.A. Slagter voor €5.50 - In de Bijbel wordt gesproken over de Zoon en het zoonschap. De Here Jezus is als Zoon de Erfgenaam van alle dingen en zal Zich - volgens het getuigenis van de Bijbel - in de toekomst als zodanig openbaren. De opdracht die oorspronkelijk aan Adam gegeven werd,...

Leverbaar

Nu: € 5,50

De Bijbel is het Woord van God! van Arie Jongebreur voor €5.50 - De titel van dit boekje is voor de één vanzelfsprekend, voor de ander maar sterk de vraag. De schrijver wil vooral duidelijk maken hoe belangrijk het is, dat de lezer van de Bijbel beseft dat dit boek niet zomaar uit menselijke gedachten voortkomt....

Leverbaar

Nu: € 5,50

Bijbel en wetenschap van Peter Slachter voor €5.50 - De relatie tussen Bijbel en wetenschap is er een van water en vuur. Wie zegt dat God alles geschapen heeft en dat Adam en Eva echt bestaan hebben, wordt vanuit het andere 'kamp' wat meewarig aangekeken. Met enig medelijden klinkt dan: 'Geloof jij dat nog....

Uitverkocht

Nu: € 5,50

Een nieuw begin van P.A. Slagter voor €5.50 - 'Een nieuw begin' bevat een aantal gedachten naar aanleiding van het Pascha. Daarbij trekt de schrijver lijnen door naar de tegenwoordige tijd waarin gelovigen, door het offer van Christus, ook dat nieuwe begin hebben ontvangen, op grond van "de verlossing door Zijn...

Leverbaar

Nu: € 5,50

Jom Kippoer en de Hebreeenbrief van P. van der Lugt voor €2.25

Uitverkocht

Nu: € 2,25

De hele wapenrusting van God van Aren van Waarde voor €6.50 - De verzen uit Efeze 6 over de hele wapenrusting van God vormen onder christenen een geliefd gedeelte: er is al heel wat over geschreven en gesproken. Dat is goed en belangrijk. De gelovige moet immers weet hebben van zijn heerlijke positie in Christen....

Leverbaar

Nu: € 6,50

Levend water van Peter Slagter voor €6.75

Leverbaar

Nu: € 6,75

Sabbat van Hoite Slagter voor €6.50

Leverbaar

Nu: € 6,50

Uit het hart van Oby Vossema voor €6.75

Leverbaar

Nu: € 6,75

Van hemelvaart naar wederkomst van Peter Slagter voor €6.75

Leverbaar

Nu: € 6,75

Vijf eigenschappen van God van Hoite Slagter voor €7.75

Leverbaar

Nu: € 7,75