Uw account


Jakob en Ezau strijdend om de zegen

Jakob en Ezau strijdend om de zegen

  0.00
Je kunt dit product beoordelen als je bent ingelogd

Leverbaar

Beschikbaarheid
Bestelt u dit product voor 17:00 uur, dan wordt het zo snel mogelijk naar u toegestuurd.
   € 7,25

Beschrijving

Izak en Rebekka krijgen twee kin-de-ren.

Een tweeling, twee jongens.

Maar wat is het verschil

tussen beide jongens groot.

Ezau is de oudste.

Hij is sterk en ziet er blozend uit.

Jakob is de tweede zoon.

Hij is lang zo fors en sterk niet

als zijn broer.

'Maar er is nog een verschil.

Jakob vreest de Heere.

Voor hem is ook 'de grote zegen'.

Ezau heeft daar geen belang bij.

Daar maakt hij zich niet druk om …

Heeft u een vraag over dit boek: Jakob en Ezau strijdend om de zegen van C. van Rijswijk? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Extra productinformatie

Eigenschappen

ISBN: 9789463700467
Uitgever:
Gebroeders Koster
Product code: 9789463700467
Omslag/Materiaal: Hardcover
Aantal pagina's: 48
Verschijningsdatum: 14-09-2019
Taal: Nederlands
Productsoort: Boek
Schrijf een opmerking over dit product

Reactie's

U moet ingelogd zijn om een beoordeling te kunnen geven

C. van Rijswijk

Er is nog geen beschrijving voor de auteur C. van Rijswijk. Heeft u een vraag over de auteur C. van Rijswijk? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Meer producten van deze auteur

Onderdeel van de serie:
Het Woord van de Koning

Er is nog geen beschrijving voor deze serie. Heeft u een vraag over deze serie? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Adam en Eva in het Paradijs van C. van Rijswijk en Rian Visser voor €7.25 - Daar lopen twee mensen. Ze heten Adam en Eva. Ze zijn in een mooie tuin. Die hebben ze van de Heere gehad. Ze mogen hier wonen. De Bijbel noemt deze tuin Het Paradijs...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Jakob en Ezau strijdend om de zegen van C. van Rijswijk voor €7.25 - Izak en Rebekka krijgen twee kin-de-ren. Een tweeling, twee jongens. Maar wat is het verschiltussen beide jongens groot. Ezau is de oudste. Hij is sterk en ziet er blozend uit. Jakob is de tweede zoon. Hij is lang zo fors en sterk nietals zijn...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Het Kindeke en Zijn ster van C. van Rijswijk voor €7.25 - Serie: Het Woord van de Koning: deel 1 Kijk daar eens gaan! Wijze rijke mannen zitten op ka-me-len. Ze zijn zo blij. Hun ogen stralen! 'Toch gekomen!' fluis-te-ren ze. Ze weten het heel zeker: De Koning is als Kin-de-ke in het land van de Bijbel...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Eliza de man Gods van C. van Rijswijk voor €7.25 - Serie: Het Woord van de Koning: deel 2 Daar loopt een man. Zijn naam is E-li-sa. Hij is een profeet. Een man van God. Hij is nu in een flinke plaats. Daar is een school van pro-fe-ten. E-li-sa is het hoofd de baas van die school. De leer-ling-en...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Het slavinnetje van Naaman van C. van Rijswijk en Rino Visser voor €7.25 - Wat een ramp trof Israël, het volk van God. Om hun zonden deed de vijand een inval in hun land. Met een grote buit gaat de vijand weer naar huis. Zelfs kinderen nemen ze mee. Die worden als slaaf verkocht. Kijk, daar staat een meisje...

Leverbaar
Nu: € 7,25

De blinde Bartimeus van C. van Rijswijk en Rian Visser voor €7.25 - Wie zit daar aan de kant van de weg? Het is een blinde man. Hij heet Bartimeus. Hij zit bij de stad Jericho. Hij kan niet werken. Daarom bedelt hij. Serie Hetwoord van de koning. Avi 5. Vanaf 7 jaar....

Leverbaar
Nu: € 7,25

De moordenaar aan het kruis van C. van Rijswijk voor €7.25 - Wat zijn de Joden blij! Rechter Pilatus heeft Jezus ter dood veroordeeld en nu hangt Hij aan het kruis. De Joden denken: Straks zijn we van die Jezus af! Naast Jezus hangen twee moordenaars aan het kruis. Zij moeten ook sterven. Ze spotten met Jezus....

Leverbaar
Nu: € 7,25

De stokbewaarder van Filippi van C. van Rijswijk en Rian Visser voor €7.25 - Zie je die twee mannen daar?Wat zien ze er uit!Ze hebben haast geen kleren meer aan. En kijk eens naar hun ruggen!Lange, rode strepen kleuren die rood. Ja, je ziet het goed. Het zijn strepen van bloed. A. V. I. 6...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Gideon blaast de bazuin van C. van Rijswijk en Rian Visser voor €7.25 - Serie: Het Woord van de Koning: deel 8 Gi-de-on zal gaan vechten met de vijand. Maar dan klinkt de stem van de Heere. 'Gi-de-on u hebt teveel sol-da-ten. ' Moet Gi-de-on nu met nog minder sol-da-ten gaan vechten? Dat kan toch...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Hanna, een biddende moeder van C. van Rijswijk voor €7.25 - Hanna is een kind van God. Zij dient en vreest de Heere. Ze vertelt Hem haar verdriet en smeekt of ze een kind mag krijgen. Terwijl ze bidt, schrikt Hanna van een boze stem. Het is de stem van Eli, de priester. Hij wil haar wegsturen want hij denkt...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Mefiboseth de kreupele prins van C. van Rijswijk en Rian Visser voor €7.25 - Serie: Het Woord van de Koning: deel 7 Soms is Me-fi-bo-seth ver-drie-tig en bang. Dan denkt hij terug aan wat vroeger ge-beur-de. Het is een stil verdriet. Iets van al heel lang ge-le-den. Maar ver-ge-ten kan hij het niet....

Leverbaar
Nu: € 7,25

Onesimus de slaaf van C. van Rijswijk en Rian Visser voor €7.25 - Serie: Het woord van de Koning: deel 12 O-ne-si-mus is een arme slaaf. Zijn meester heeft hem op de sla-ven-markt gekocht. Nu wil O-ne-si-mus weg-lo-pen. Weet je waarom? O-ne-si-mus is een dief! Hij heeft iets van zijn meester ge-sto-len....

Leverbaar
Nu: € 7,25

Abia, de zieke prins van C. van Rijswijk en Rino Visser voor €7.25 - Koning Jerobeam loopt door zijn mooie paleis. Maar wat kijkt hij bedroefd. Dat is geen wonder. De jonge prins Abia is erg ziek. De koning en zijn vrouw vragen zich angstig af: 'Onze jongen zal toch niet sterven?'...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Thomas' blijde jubel van C. van Rijswijk voor €7.25 - Thomas heeft verdriet. Hij wil niet meer bij zijn vrienden zijn. Hij gelooft zijn vrienden niet die zeggen dat Hij leeft. En zonder Jezus kan hij toch niet blij zijn. Maar als de Heere Zelf tot hem spreekt weet hij het ineens heel zeker. Alle twijfel verdwijnt....

Leverbaar
Nu: € 7,25

De Man van smarten van C. van Rijswijk voor €7.25 - Op veel plaatsen in de Bijbel is de geboorte, het lijden én het sterven van de Heere Jezus voorzegd. Vooral de profeet Jesaja spreekt over Jezus' lijden. De profeet vertelt daar over de Man van smarten. Dat is de Heere Jezus. Hij kwam naar de aarde om te lijden...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Het geheim van de sterke Simson van C. van Rijswijk voor €7.25 - Mannoach en zijn vrouw krijgen een boodschap van de Heere. Ze zullen een zoon krijgen. Hij zal een Na-zi-ree-er zijn. Dat is iemand die tot eer van de Heere leeft. Simson is richter en zal tegen de Fi-li-stij-nen vechten. Omdat zij steeds...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Mirjam, het moedige meisje van C. van Rijswijk voor €7.25 - In een wieg ligt een kleine jongen. Zijn ouders zijn erg blij met hem. En zijn zus Mirjam ook. Maar ze zijn ook bezorgd. Want ze kennen het gebodvan de wrede koning Farao. Zij horen bij het volkdat hij haat. Daarom mag hun jongenniet blijven leven....

Uitverkocht
Nu: € 7,25

Het sterke wapen van Samuël van C. van Rijswijk voor €7.25 - Ken je die jongen nog?Dat is Samuël. Zijn moeder heet Hanna. Zij vroeg eens aan de Heere om een zoon. En hij verhoorde haar gebed. Toen Samuël nog jong was,bracht zijn moeder hem naar Gods huis in Silo. Samuël is nu groot. Hij is nog steeds in...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Het leven van Lot van C. van Rijswijk voor €7.25 - Het leven van LotLot heeft geen ouders meer. Daarom woont hij bij zijn oom Abram. Op een dag zegt de Heere tegen Abram:'Ga naar het land dat ik u wijzen zal. 'Abram en Lot doen wat de Heere van hen vraagt. Dit boekje is een deeltje uit de serie: 'Het...

Leverbaar
Nu: € 7,25

De gangen van Gods kerk van J.C. Philpot voor €7.50 - Matt. 12:20; Psalm 107:47; Joh. 8:31,32; Fil. :25; Jes. 18:7; Jes. 57:19; Spr. 27:7; 2 Thess. 1:11,12; 1 Petr. 1:6,7; Psalm 84:12,13....

Leverbaar
Nu: € 7,50

Job looft toch God van C. van Rijswijk voor €7.25 - Job is een man die de Heere dient. Hij wil graag dat zijn vrouw en kinderen ook de Heere dienen. Joh is heel rijk. In het hele land heeft niemand zoveel vee als hij, Job weet dat de Heere hem zo rijk maakte. Op een dag raakt Job alles kwijt: Zijn vee, zijn...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Lazarus, kom uit van C. van Rijswijk voor €7.25 - Daar, in dat huis, wonen drie rijke mensen. Is het een mooi huis?Hebben die mensen veel vee? Nee, het is geen mooi huis. En ze hebben niet veel vee. Toch zijn ze rijk. Weet je waarom? Ze hebben een rijke Vriend. Hij komt af en toe op bezoek. Hij houdt veel van...

Leverbaar
Nu: € 7,25

De kamerling van Candace van C. van Rijswijk voor €7.25 - Zie je daar die man in dat mooie paleis? Het is de kamerling. Hij is een man met een zwarte huid. Hij woont in het land van de moren. Daarom is hij een moorman. Hij moet voor het geld van de koningin zorgen. Daarom wordt hij een kamerling genoemd. In...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Esther en de gouden staf voor €7.25 - Weet je wel wie Esther is? Esther heeft geen vader en moeder meer. Ge-luk-kig dat haar oom Mor-de-chai voor haar zorgt. Ze woont nu in een vreemd land. In dat land wordt Esther de nieuwe ko-nin-gin!A. V. I. 6...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Het offer van Abraham van C. van Rijswijk en Rian Visser voor €7.25 - Abraham is rijk. Hij heeft heel veel koeien en schapen ezels en kamelen. Ook heeft hij veel goud en zilver. Dat alles heeft de Heere hem gegeven....

Leverbaar
Nu: € 7,25

Daniel in de leeuwenkuil van C. van Rijswijk voor €7.25 - Serie: Het Woord van de Koning: deel 5 Daar loopt een man Zijn naam is Da-ni-el Hij is een vriend van de koning. Dat kun je wel aan hem zien. Wat een mooie kleren draagt hij. A. V. I. 7...

Leverbaar
Nu: € 7,25

Jona en de grote vis van C. van Rijswijk voor €7.25 - Serie: Het Woord van de Koning : deel 4 'Jona' Hoor! De Heere spreekt tot Jona. Hij is de knecht, de profeet van de Heere. 'Wat is er, Heere?' vraagt Jona. 'Jona,' zegt de Heere, 'ga naar Ni-ne-ve, die grote stad. ' Maar Jona luistert niet. Kijk eens...

Leverbaar
Nu: € 7,25

David en reus Goliath van C. van Rijswijk voor €7.25 - Serie: Het Woord van de Koning: deel 3 Zware stappen kinken in de verte. 'O daar komt hij weer!' klinkt het. Angstig kijken alle sol-da-ten naar het dal. David kijkt ook. Daar ziet hij een grote man in het dal ver-schij-nen. het is een reus! Hij...

Leverbaar
Nu: € 7,25