Stervende gesproken
Stervende gesproken

Stervende gesproken

De zeven kruiswoorden

 
0,0 (0 stem(men))

€ 14,95


Leverbaar
Dit product is leverbaar, maar op dit moment niet op voorraad in onze winkel. De levertijd is 2-4 werkdagen.

  Bestellen

Stervende gesproken. Het kwam meer voor dat kruiselingen spraken. Wie zou niet spreken in de vreselijkste pijn en zwakte? Het was een straf die alleen de onderdrukte bevolking ondervond. Die Romeinse straf die werd toegepast, was een vreselijke straf. Wij weten wat daar op Golgotha is gebeurd. De farizeeën en de schriftgeleerden, de godsdienst buiten de ware zaligmakende kennis, heeft Christus aan het kruis genageld.

Op Golgotha is Christus gekruisigd. Aan dat kruis vernemen we een gouden taal. Het is de taal Gods.

Vreselijke woorden werden er gesproken. Terzijde van Christus hingen de moordenaars. Christus hing in het midden. Dat was een plaats, waar werd gehoord het kermen van de pijn en tussendoor de vloeken.

In deze preken horen we de middelste Kruiseling. Het zijn de zeven kruiswoorden die Jezus stervende gesproken heeft op Golgotha.

Heeft u een vraag over dit boek: Stervende gesproken van Ds. C. Smits? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Extra productinformatie

Categorieën

CLC » Pasen
CLC » Boeken » Theologie » Preken & Overdenkingen
ISBN: 9789057414862
Uitgever: De Schatkamer
Product code: 9789057414862
Omslag/Materiaal: Hardcover
Aantal pagina's: 137
Verschijningsdatum: 29-01-2021
Taal: Nederlands
Productsoort: Boek

Inhoudsopgave

1. Jezus’ bede voor Zijn vijanden
Lukas 23 vers 34:
En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

2. De poort van het nieuwe Paradijs Gods geopend voor een erfwachter van de hel
Lukas 23 vers 40-43:
Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?
En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

3. De erflating der liefde
Johannes 19 vers 25-27:
En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, Klopas’ vrouw, en Maria Magdaléna.
Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.

4. De diepste klacht van de Man van smarten
Matthéüs 27 vers 45-46:
En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

5. Het vijfde kruiswoord
Johannes 19 vers 28-29:
Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.
Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond.

6. Een woord van overwinning
Johannes 19 vers 30:
Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht; en het hoofd buigende, gaf den geest.

7. De waardigheid van Christus’ verheerlijking
Lukas 23 vers 45b-46:
En het voorhangsel des tempels scheurde middendoor.
En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.

Reacties en beoordelingen

Schrijf een beoordeling over dit product

Je moet ingelogd zijn om een product te beoordelen.

C. Smits

Er is nog geen beschrijving voor de auteur C. Smits. Heeft u een vraag over de auteur C. Smits? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.