Zoals Jezus
Zoals Jezus

Zoals Jezus

Een leven lang leren lijken op Hem

 
0,0 (0 stem(men))

€ 18,99


Leverbaar
Bestelt u dit product voor 17:00 uur, dan wordt het dezelfde werkdag nog naar u toegestuurd.

  Bestellen

Hoe zou een christen moeten leven? Volgens de Tien Geboden, of wellicht de wetten uit de Thora? Volgens het Grote Gebod uit Jezus' bergrede, of toch naar wat de Geest ons ingeeft?

In 'Zoals Jezus' laat Marien Kollenstaart zien dat het Nieuwe Testament ons een adembenemende bestemming voorhoudt: lijken op de mooiste mens die ooit geleefd heeft: Jezus.

We worden uitgedaagd om getransformeerd te worden naar het beeld van de allermooiste mens die ooit op aarde heeft bestaan. Prikkelende vragen komen voorbij, zoals: Waarom is de levensstijl van Jezus onze stip aan de horizon? En is het eigenlijk wel haalbaar om zoals de Zoon van God te zijn? En wat betekent het lijken op Jezus voor ons persoonlijk leven, de kerk en de samenleving?

Kollenstaart maakt op toegankelijke en inspirerende wijze duidelijk dat het lijken op Hem verre van makkelijk is, maar meer dan de moeite waard, en het een rol is waar je nooit op uitgekeken raakt.

Download de bijbelstudies voor kringen en gemeenten. | Download de openingen voor kerkenraden en leiderschapsteams.

Heeft u een vraag over dit boek: Zoals Jezus van Marien Kollenstaart? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected].

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.

ISBN: 9789055605842
Uitgever: De Vuurbaak
Product code: 9789055605842
Omvang: 140 x 220 x 18 mm
Gewicht: 283,000g
Omslag/Materiaal: Paperback
Aantal pagina's: 192
Verschijningsdatum: 26-03-2021
Taal: Nederlands
Productsoort: Boek

Inhoudsopgave

Voorwoord: Passie voor Jezus
Inleiding
Hoofdstuk 1: Zoon
Hoofdstuk 2: Opstaan
Hoofdstuk 3: Aanvaard elkaar
Hoofdstuk 4: Lijden
Hoofdstuk 5: Samenleven
Epiloog
Bijlage: Like-groepen
Dankwoord
Noten

Aanbevelingen en verdieping

Vanaf de eerste bladzijde werd ik gegrepen door dit meesterwerk van collega Marien Kollenstaart. Als dienaar van zijn Meester neemt hij je bij de hand en leidt je linea recta tot de bron en kern van zijn publicatie: ‘Jullie zeggen altijd “Meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Ik heb jullie een voor-beeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’ (Joh. 13:13,15). In allerlei toonaard werkt hij die les uit. Met vaart en verve. Doordacht en praktisch. Genadig en beslist. Radicaal en realistisch. Met een scherp oog voor onze bekende tegenwerpingen en een mild hart voor onze menselijke tekort-komingen. Zonder soft of hard te worden neemt de schrijver je zacht-moedig mee in het voetspoor van Jezus. Stap voor stap. Met maar één missie: dat wij gaandeweg worden zoals Hij, een levend meesterwerk. Kortom, een staaltje van een boek!
– Dr. Paul J. Visser (predikant Maranathakerk Rotterdam)

Het is een diepmenselijke behoefte om ons te identificeren met anderen. We zoeken rolmodellen voor de ontwikkeling van onze eigen identiteit. Als kind zijn dat onze ouders, maar bij het volwassen worden gaan we op zoek naar andere inspirerende levensvoorbeelden (idolen). Marien vertelt je wat de consequen-ties zijn als je Jezus als rolmodel wilt. Met beeldende metaforen, krachtige woordspelingen en in een vlotte schrijfstijl duikt hij in de persoonlijkheid van Jezus en vertaalt die naar het hier en nu. Hij beperkt zich niet tot het uiterlijke gedrag en zelfs niet tot de moraal van Jezus, maar hij prikt door tot het zijn zoals Jezus. Op sommige punten stevig confronterend, maar heel vaak inspire-rend. Zijn praktische oproep om aan karaktervorming te doen door Like-groepen te starten draag ik, als counselor, een zeer warm hart toe.
– Arie de Rover (counselor/spreker)

Marien Kollenstaart schreef dit boek vanuit zijn hart, vanuit zijn verlangen om ‘als Jezus’ te zijn en te leven. Het is een uitdagend boek, uit het leven gegrepen. Bedoeld voor gesprekken in kleinere groepen en bovenal: om iets mee te dóen, zodat je groeit in geloof, hoop en liefde in je dagelijks leven.
– ds. Nynke Dijkstra-Algra (theologisch beleidssecretaris en specialist missionair werk)

Het viel Marien Kollenstaart op hoeveel maal in het Nieuwe Testament gelovigen worden opgeroepen om te worden ‘zoals Jezus’. Meer dan dat ze worden opgeroepen om de Tien Geboden na te volgen. Maar wat betekent dat precies: worden zoals Jezus? Kollenstaart gaat na wat deze oproep betekent, zowel voor ons persoonlijk alsook voor de kerk en de positie van christenen in de samenleving. Het zijn opbouwende hoofdstukken, maar ze schu-ren ook, bijvoorbeeld als hij een trend ziet tot ‘leukigheid’ in de kerk, of als hij de verdeeldheid onder christenen hekelt. Tegelijkertijd lezen de hoofdstukken makkelijk, met het voordeel dat de gebruikte teksten helder zijn afgedrukt. Aan het slot van het boek staat een aantal oefeningen om het thema “worden als Jezus” in praktijk te brengen. Een mooi boek, om inspiratie op te doen en toegerust te worden. Zeker als je ervaart dat ‘worden zoals Jezus’ niet meevalt.
– Andries Knevel (presentator, spreker, preker en schrijver)

In mijn jeugd was WWJD een gevleugeld begrip. Later in de kerk weet ik nog prekenseries over ‘worden als Jezus’. Toch bleef het altijd theoretisch, kreeg het wel theologische onderbouwing, maar echt praktisch werd het nooit. Dit boek maakt het echter super toepasbaar. Marien schrijft het heel leesbaar op en maakt de on-derwerpen to the point voor de dagelijkse praktijk. Onderwerpen als huwelijk, opvoeding, klimaat en werk brengen het ‘worden als Jezus’ van de zondag naar de doordeweekse dag. Het laat zien hoe relevant en actueel Jezus en het volgen van Hem is. Iets wat we als Jesus.net voor iedere geïnteresseerde (zoeker of volgeling) willen duidelijk maken. Het boek heeft me weer stevig aan het denken, maar vooral aan het werk gezet. Een laagdrempelig en confronterend boek om samen in de spiegel te kijken en Jezus na te volgen.
– Jan-Willem Bosman (executive director Jesus.net)

Zoals Jezus is een verrassend boek. Het draait om een bijbels principe dat wel vaak wordt genoemd, maar weinig wordt uit-gewerkt: dat we geroepen worden om Jezus te volgen en ervoor bestemd zijn steeds meer op Hem te gaan lijken. Marien Kollenstaart geeft in dit boek een heldere en heel bijbelse doordenking van dit centrale principe. Het is het doel van ons leven: worden zoals Jezus. Door dat centraal te stellen vallen allerlei theologische puzzelstukjes op hun plaats. Marien Kollenstaart laat zien dat het principe ook daadwerkelijk toepasbaar is en geen onrealistische droom. Daardoor is het een uitdagend en uitnodigend boek. Door een schat aan hedendaagse voorbeelden komen de bijbelwoorden heel dichtbij. Het is een verrijking om Zoals Jezus te lezen en te bespreken.
– René van Loon (Protestants predikant in Rotterdam)

Worden als Jezus... Een thema dat mij al langer bezig houdt. Niet denken vanuit ge- en verboden, niet benadrukken wat er allemaal mis is, niet de eigen beperking en onmacht als uitgangspunt nemen, maar vóór Jezus en Zijn Koninkrijk zijn! Dan kunnen er wonderen gebeuren! Dan is niet onze eigen zwakheid bepalend voor het leven hier en nu maar de kracht van de Geest die ons influistert hoe we kunnen worden als Jezus. Leven als Jezus is worden zoals we ooit bedoeld waren. Dat leven kent het verlangen van God zelf als uitgangspunt en niet dat van onszelf. Marien Kollenstaart heeft er een prachtig boek over geschreven waarin hij heel helder communiceert dat beelddrager van God zijn de mens aan de ene kant koninklijke waardigheid geeft, maar dat het aan de andere kant ook regeringsverantwoordelijkheid met zich mee brengt.
– Els van Dijk (Directeur Evangelische Hogeschool Amersfoort)

Leesfragment

Bekijk de tekstversie van dit leesfragment.
Is dit leesfragment niet goed zichtbaar of krijgt u een foutmelding te zien? Geen probleem, je kunt ook hier klikken om het pdf bestand te bekijken.

Videofragment

Reacties en beoordelingen

Schrijf een beoordeling over dit product

Je moet ingelogd zijn om een product te beoordelen.

Marien Kollenstaart

Er is nog geen beschrijving voor de auteur Marien Kollenstaart. Heeft u een vraag over de auteur Marien Kollenstaart? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Klanten die dit product gekocht hebben, kochten ook: