Den Hertog


Oog voor iedereen - Pastorale zorg in de kerkelijke gemeente

Oog voor iedereen (Paperback)

Oog voor iedereen voor €14.50 - Pastorale zorg in de kerkelijke gemeenteIn elke kerkelijke gemeente zijn er mensen met een specifieke zorgvraag, ondersteuningsbehoefte of diagnose. Voor het pastoraat is het dan ook belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze persoonlijke situatie of omstandigheden....

 • ISBN: 9789033131882
 • Product code: 9789033131882
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 128
 • Verschijningsdatum: 10-11-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 14,50
Bestellen

Luister je mee? - Dagboek voor kleine kinderen
Laura Zwoferink

Luister je mee? (Hardcover)

Luister je mee? van Laura Zwoferink voor €18.90 - De zevende dag - Lezen: Genesis 2:1-3Na zes dagen is de aarde klaar. De Heere rust van Zijn werk. Is de Heere moe? Nee, God kan nooit moe worden. Hij kijkt naar de aarde. Wat is alles mooi en goed geworden! God zegt: ‘Zes dagen mogen de mensen werken....

 • ISBN: 9789033131998
 • Product code: 9789033131998
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 384
 • Verschijningsdatum: 10-11-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 18,90
Bestellen

De Apocriefe Boeken

De Apocriefe Boeken (Hardcover)

De Apocriefe Boeken voor €26.90 - De Apocriefe Boeken horen niet tot de canon van de HeiligeSchrift. Toch kan het lezen ervan wel degelijk een verrijking zijn. Sommige boeken kenmerken zich door oprechte godsvrucht en diepe ernst, terwijl andere een bron van historische informatie zijn. Tussen de jongste boeken...

 • ISBN: 9789033132025
 • Product code: 9789033132025
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 288
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 26,90
Bestellen

Uw gunst, Uw trouw, Uw Woord - Houvast in een veranderende kerk en samenleving

Uw gunst, Uw trouw, Uw Woord (Hardcover)

Uw gunst, Uw trouw, Uw Woord voor €18.90 - Houvast in een veranderende kerk en samenlevingWat betekent het Schriftgezag in een tijd waarin zoveel tegenstrijdige geluiden klinken over bijvoorbeeld schepping en evolutie, vrouw en ambt? Waarom zou ik nog naar de kerk gaan als ik thuis ook kerkdiensten kan volgen?...

 • ISBN: 9789033132049
 • Product code: 9789033132049
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 160
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 18,90
Bestellen

Gods Gezalfde - Bijbelstudies over de drie ambten van Christus

Gods Gezalfde (Paperback)

Gods Gezalfde voor €13.90 - Bijbelstudies over de drie ambten van ChristusChristus is Gods Gezalfde. Gebonden aan de Goddelijke opdracht die Hem met het ambt van Profeet, Priester en Koning gegeven is. In het werk van Christus is geen sprake van willekeur. Hij is niet gekomen voor Zichzelf, maar om de wil...

 • ISBN: 9789033132018
 • Product code: 9789033132018
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 112
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 13,90
Bestellen

Laat ieder 's Heeren goedheid loven - Verklaring van Psalm 118
P. den Ouden (Vertaler)

Laat ieder 's Heeren goedheid loven (Hardcover)

Laat ieder 's Heeren goedheid loven voor €15.90 - Verklaring van Psalm 118In het jaar 1530 verbleef Luther op de Coburg. Het was een moeilijke periode in zijn leven, maar hij putte moed uit troostrijke verzen in de Psalmen. Die had hij met krijt op de wand van zijn kamer geschreven. In het bijzonder vond Luther...

 • ISBN: 9789033131493
 • Product code: 9789033131493
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 128
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 15,90
Bestellen

Vroeg de Heere zoeken - Bijbelse vertellingen voor kinderen
J.C. Ryle

Vroeg de Heere zoeken (Hardcover)

Vroeg de Heere zoeken van J.C. Ryle voor €12.50 - In dit boek staan acht vertellingen uit de Bijbel. Een bekende Engelse dominee die leefde in de negentiende eeuw, J. C. Ryle, heeft ze gehouden voor kinderen. Hij vond het belangrijk dat kinderen vroeg de Heere zullen zoeken, dat ze de Heere Jezus leren kennen...

 • ISBN: 9789033131905
 • Product code: 9789033131905
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 96
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 12,50
Bestellen

Een nieuw huis

Een nieuw huis (Hardcover)

AANBIEDING VAN €14.90 VOOR €12.90 - Een nieuw huis voor €12.90 - Een verhaal over een man in een huis dat bijna instort. Levensgevaarlijk! Toch denkt die man dat het niet zo erg is. Hij heeft het prima naar zijn zin in zijn bouwval. Een architect wijst hem op het grote gevaar. De bewoner haalt...

 • ISBN: 9789033131929
 • Product code: 9789033131929
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 32
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen € 14,90
(Bespaar: 13%)

Leverbaar

€ 14,90
€ 12,90
U bespaart: 13%
Bestellen

Tot vrijheid geroepen - Bijbelstudies over de Galatenbrief

Tot vrijheid geroepen (Paperback)

Tot vrijheid geroepen voor €12.50 - Bijbelstudies over de GalatenbriefAls een rode draad loopt het door de Galatenbrief heen. Niet in de werken van de wet, maar door het geloof in het Evangelie wordt echte vrijheid verkregen. Het is de vrijheid in Christus. Dan staat een christen niet meer onder de dienstbaarheid...

 • ISBN: 9789033131943
 • Product code: 9789033131943
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 112
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 12,50
Bestellen

Ik heb uw tranen gezien - Meditaties over troost in verlies en rouw

Ik heb uw tranen gezien (Hardcover)

Ik heb uw tranen gezien voor €14.90 - Meditaties over troost in verlies en rouwVrijwel iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met verlies en rouw. Wat een verliezen kunnen er soms geleden worden. Een verlies van werk of van een goede gezondheid. Het verlies van geliefden, van onze man of vrouw, vader...

 • ISBN: 9789033131899
 • Product code: 9789033131899
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 128
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 14,90
Bestellen

Ik heb je gemist - Pastoraat bij randkerkelijkheid en kerkverlating

Ik heb je gemist (Paperback)

Ik heb je gemist voor €14.90 - Pastoraat bij randkerkelijkheid en kerkverlatingEr verandert veel in het leven van jongeren op weg naar de volwassenheid. Zij hebben mensen nodig die hen begeleiden en bijstaan. Ouders en ambtsdragers die met hen in gesprek blijven. Een open houding vraagt liefde en geduld. Het...

 • ISBN: 9789033131714
 • Product code: 9789033131714
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 144
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 14,90
Bestellen

Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? - Vragen van een heilbegerig hart

Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? (Hardcover)

Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? voor €11.90 - Vragen van een heilbegerig hartDe nodiging om te komen tot Christus klinkt met grote bewogenheid door in de geschriften van McCheyne. Met name ook in dit boekje. ‘Wat moet ik doen opdat ik zalig worde?’ Dat was de vraag van de stokbewaarder. Het antwoord...

 • ISBN: 9789033131684
 • Product code: 9789033131684
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 80
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 11,90
Bestellen

De leeuw heeft gebruld - Tien overdenkingen over Amos

De leeuw heeft gebruld (Hardcover)

De leeuw heeft gebruld voor €17.50 - Tien overdenkingen over AmosAmos was een boer uit Tekóa, een dorpje aan de rand van de woestijn van Juda. Door Goddelijke aansporing verliet hij zijn kudden om te gaan profeteren tegen het Tienstammenrijk. Daar heerste uitwendige voorspoed, maar ook grote innerlijke verdorvenheid....

 • ISBN: 9789033131707
 • Product code: 9789033131707
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 168
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 17,50
Bestellen

Zijn barmhartigheden hebben geen einde - Zes preken vanuit de Klaagliederen van Jeremia

Zijn barmhartigheden hebben geen einde (Hardcover)

Zijn barmhartigheden hebben geen einde voor €16.50 - Zes preken vanuit de Klaagliederen van JeremiaJeremia schrijft zijn Klaagliederen bij de verwoeste stad Jeruzalem. De ‘wenende profeet’ is diep getroffen door Gods oordeel over het volk en de stad, maar ziet toch door alles heen op Gods goedertierenheid....

 • ISBN: 9789033131790
 • Product code: 9789033131790
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 112
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 16,50
Bestellen

Christus gekruist, of Het merg van het Evangelie - 72 preken over Jesaja 53

Christus gekruist, of Het merg van het Evangelie (Hardcover)

Christus gekruist, of Het merg van het Evangelie voor €49.90 - 72 preken over Jesaja 53In deze preken worden vanuit de behandeling van Jesaja 53 veel belangrijke onderwerpen van de christelijke leer besproken. Zo gaat het over het ware geloof, het lijden en sterven van Christus, de vraag voor wie Christus...

 • ISBN: 9789033131783
 • Product code: 9789033131783
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 992
 • Verschijningsdatum: 10-11-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 49,90
Bestellen

Op de voetstappen der schapen - 52 meditaties

Op de voetstappen der schapen (Hardcover)

Op de voetstappen der schapen voor €15.90 - 52 meditatiesDe meditaties die in dit boek zijn opgenomen, hebben betrekking op een leven waarin de weg naar de zaligheid gezocht wordt. Ten diepste gaat het daarbij om de Zaligmaker. De liefde van een zoekende ziel gaat immers uit naar Hem. Maar hoe zal ze Hem vinden?...

 • ISBN: 9789033131912
 • Product code: 9789033131912
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 176
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 15,90
Bestellen

Een Toevlucht van geslacht tot geslacht - Meditaties over Psalm 90

Een Toevlucht van geslacht tot geslacht (Hardcover)

Een Toevlucht van geslacht tot geslacht voor €15.90 - Meditaties over Psalm 90Psalm 90, de ‘oudejaarspsalm’, gaat over het leven van elk mens in eeuwigheidslicht. Mozes, de man Gods, wijst op de vergankelijkheid van dit aardse leven. In zijn gebed horen we over Gods toorn, over zonde en dood, over menselijke...

 • ISBN: 9789033131806
 • Product code: 9789033131806
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 128
 • Verschijningsdatum: 17-10-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 15,90
Bestellen

Verrassing in groep 3

Verrassing in groep 3 (Hardcover)

Verrassing in groep 3 voor €10.90 - Rens en Karlijn zitten in groep 3. Bij juf Boonstra is het altijd gezellig. Op een dag heeft ze een verrassing. Elke dag leren de kinderen nieuwe woorden. Karlijn vindt lezen soms nog moeilijk. Anouk kan alles als de beste. Maar waarom doet Anouk zo onaardig tegen Karlijn?En...

 • ISBN: 9789033132001
 • Product code: 9789033132001
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 05-09-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 10,90
Bestellen

Iza en De Zandruiters

Iza en De Zandruiters (Hardcover)

Iza en De Zandruiters voor €9.90 - ‘Mijn vrienden en ik doen ook mee met de optocht. Met de paarden,’ zegt Iza. ‘We noemen ons De Zandruiters. ’ Weer wrijft meneer Guus in zijn handen. ‘Het wordt steeds leuker,’ zegt hij. ‘Maar dan wil ik ook wat,’ zegt oma. Zanddorp bestaat 500 jaar! In het...

 • ISBN: 9789033131653
 • Product code: 9789033131653
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 69
 • Verschijningsdatum: 05-09-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 9,90
Bestellen

Een nieuw begin
Simone Foekens

Een nieuw begin (Hardcover)

Een nieuw begin van Simone Foekens voor €14.90 - Sinds Lydia in Huislo woont, heeft ze steeds meer contact met Michel, haar oud-klasgenoot uit Den Haag. Daar woont hij bij zijn ernstig zieke moeder. Ineens krijgt Lydia het bericht dat Michels moeder overleden is. Waar moet Michel nu heen?Voor Lydia is het...

 • ISBN: 9789033131936
 • Product code: 9789033131936
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 175
 • Verschijningsdatum: 05-09-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 14,90
Bestellen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe producten, speciale aanbiedingen en nieuws van CLC Nederland.

 

De pro's van CLC Boeken en Muziek

Met uw aankoop investeert u in onze missie om christelijke lectuur beschikbaar te stellen, zodat mensen tot geloof komen in de Here Jezus Christus en verder groeien in hun geloof. Wij willen u helpen om uw geloof te versterken door te voorzien in passende informatie bij de Bijbels, Boeken, Muziek en Films die u zoekt.
Lees meer...

De beste service

Wij willen dat u de beste service krijgt. Dit betekent onder andere:
- Snelle antwoorden op uw vragen
- Gratis verzending vanaf € 25,-
- Snelle bezorging door PostNl
- Veilig betalen via iDEAL of Paypal
- Directe levering vanuit onze winkel

Stuur ons uw vraag

Ga naar ons contactformulier

Jouw link wordt ingeladen. Even geduld aub.

Wordt deze pagina niet geladen? Klik dan hier ()

Bekijk deze pagina op de originele website