Lijdenstijd

De Lijdenstijd is een periode van veertig dagen die voorafgaat aan Pasen. Deze veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Voor veel Christenen is de 40-dagentijd een vastentijd, een tijd van gebed en inkeer als voorbereiding op Pasen.

Veel gelovigen leven in deze tijd soberder dan normaal, als een vorm van zelf-discipline. Waarbij men ervoor kiest om meer stil te staan bij gebed, contemplatie of het lezen van de Bijbel.

De boeken die je in deze categorie vindt, willen jou helpen om stil te staan en na te denken over de lijdensweg van Jezus en wat voor invloed die heeft op jouw leven nu.