Boeken

The Third Temple - A Sign of The Coming Temple
Daniel Golstein

The Third Temple (Boek)

The Third Temple van Daniel Golstein voor €14.95 - Does the Bible really predict a Third Temple? How can a Third Temple be built on the Islamic holy site of the Temple Mount? Theories and speculation about a future Third Temple in Jerusalem are becoming more and more prevalent in our day. There are those who...

 • ISBN: 9789659171743
 • Product code: 9789659171743
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 16-08-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 14,95

Gelooft ook in Mij

Gelooft ook in Mij (Boek)

Gelooft ook in Mij voor €11.90 - Op 29 mei 1711 hield Matthew Henry in Londen een preek over Johannes 14:1, waar de Heere Jezus tot Zijn discipelen zegt: 'Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. ' Op verzoek van enkele hoorders heeft hij de preek verder uitgewerkt; in hetzelfde jaar is deze in Londen verschenen....

 • ISBN: 9789033131295
 • Product code: 9789033131295
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-11-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 11,90

Troost voor jou

Troost voor jou (Boek)

Troost voor jou voor €14.50 - Hoe wordt de Heidelbergse Catechismus wel genoemd? Een troostboek! Het heeft veel vragen en antwoorden. Die begrijp je soms niet zo goed. Als je nog jong bent. Of als je het in de kerk of op school best moeilijk vindt. Dit boekje wil jou helpen om de Catechismus beter te begrijpen....

 • ISBN: 9789033131363
 • Product code: 9789033131363
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-11-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 14,50

In de voetsporen van

In de voetsporen van (Boek)

In de voetsporen van voor €18.90 - Wie is jouw grote voorbeeld? Je hebt er vast wel één. Op hem wil jij lijken! Zo wil jij later ook worden! Als kind kon je dat al denken. Maar ook nu zoek je naar een voorbeeld. Iemand op wie jij wilt lijken. Een voorbeeldfiguur. Je wilt gaan in zijn voetspoor. . . In de Bijbel...

 • ISBN: 9789033131264
 • Product code: 9789033131264
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-11-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 18,90

Op weg naar de kribbe

Op weg naar de kribbe (Boek)

Op weg naar de kribbe voor €14.90 - Het waren donkere dagen die voorafgingen aan de geboorte van de Heere Jezus Christus. Maatschappelijk en godsdienstig. Geestelijk gezien was het een arme en lege tijd. Toch was er een verwachtend volk dat uitzag naar de vervulling van Gods beloften. En hun uitzien zou Heerlijk...

 • ISBN: 9789033131271
 • Product code: 9789033131271
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-11-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 14,90

Redding uit de nood

Redding uit de nood (Boek)

Redding uit de nood voor €13.50 - In tien verhalen kun je lezen hoe goed de Heere zorgt voor Zijn volk. Net als iedereen kunnen ook Gods kinderen ziek worden of in grote nood komen. Maar de Heere helpt en redt hen. Op Zijn tijd, en vaak op een heel andere manier dan wij verwachten. De verhalen zijn echt gebeurd....

 • ISBN: 9789033131370
 • Product code: 9789033131370
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 13,50

Bloem uit het paradijs

Bloem uit het paradijs (Boek)

Bloem uit het paradijs voor €13.50 - Een fraai vormgegeven geschenkboekje over het huwelijk. Acht predikanten dragen bij met meditaties over de Bijbelse dimensie van het huwelijk. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als het huwelijk voor en na de val, huisgodsdienst en het geestelijk huwelijk tussen Christus...

 • ISBN: 9789033131332
 • Product code: 9789033131332
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 13,50

Ik loof U

Ik loof U (Boek)

AANBIEDING VAN €22.50 VOOR €22.50 - Ik loof U voor €22.50 - Als zwangere vrouw heb je behoefte aan informatie. Zeker als je je eerste kindje verwacht, maar ook bij latere zwangerschappen zijn er veel vragen: Wat kan ik verwachten? Waarop moet ik me voorbereiden? Wat moeten we gaan regelen? Wat...

 • ISBN: 9789033131349
 • Product code: 9789033131349
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 22,50

Zijn goedheid kroont de jaargetijden

Zijn goedheid kroont de jaargetijden (Boek)

Zijn goedheid kroont de jaargetijden voor €10.90 - Gods goedheid kroont de jaargetijden. Van het begin van het jaar tot het einde is Zijn oog open. Zijn hand uitgebreid. Hij zendt regen en droogte, koude en zonneschijn op Zijn tijd. Zijn voorzienigheid zorgt en alle zegen vloeit uit Zijn Vaderhand. Zelfs ramp...

 • ISBN: 9789033131325
 • Product code: 9789033131325
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 10,90

Stad van mijn vaderen

Stad van mijn vaderen (Boek)

Stad van mijn vaderen voor €19.90 - Het Bijbelboek Nehemia bevat een belangrijke boodschap voor onze tijd. Jeruzalems muren waren verscheurd en haar poorten met vuur verbrand. In dat beeld herkennen we iets van de hedendaagse nood op het kerkelijk erf. Nehemia mocht lastdrager zijn in de nood van Sion. Biddend...

 • ISBN: 9789033131394
 • Product code: 9789033131394
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 19,90

Doe Uw aanschijn lichten

Doe Uw aanschijn lichten (Boek)

Doe Uw aanschijn lichten voor €15.90 - Het is een wonder wanneer de Heere Zijn aanschijn doet lichten over een zondig mensenkind. Daar maken wij het niet naar. Integendeel, onze zonde maakt dat Gods aangezicht vertoornd is. In het leven der genade wordt geleerd dat te erkennen. En er wordt een uitzien gewekt...

 • ISBN: 9789033131257
 • Product code: 9789033131257
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 15,90

Opgelezen aren

Opgelezen aren (Boek)

Opgelezen aren voor €20.90 - Dit dagboek is samengesteld uit eerder verschenen meditaties en dagboekbijdragen van predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten die in de jaren circa 1950-2000 de gemeenten dienden. Op Schriftuurlijk-bevindelijke wijze hebben zij het Woord verklaard en toegepast, ieder met de eigen...

 • ISBN: 9789033131387
 • Product code: 9789033131387
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-11-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 20,90

Met hart en hand

Met hart en hand (Boek)

Met hart en hand voor €14.90 - 'Hoe goed is een woord op zijn tijd!' zegt koning Salomo in Spreuken 15:23. Wat mooi als medewerkers in de zorg en mantelzorgers tijdens hun werk op die manier iemand bemoedigen. De Bijbel is hierbij een belangrijke inspiratiebron. Hoe gingen godvrezende mensen om met ziekte, handicap,...

 • ISBN: 9789033131240
 • Product code: 9789033131240
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-11-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 14,90

Zoek de Heere vroeg

Zoek de Heere vroeg (Boek)

Zoek de Heere vroeg voor €16.90 - In deze dagboekstukjes gaat het over Bijbelse geschiedenissen. Ook is er steeds een persoonlijke boodschap. Want het is mooi en goed als je veel weet van de Bijbel, maar het is belangrijker als je ook met je hart de Heere mag dienen. In de dagboekstukjes staat vaak een Bijbeltekst,...

 • ISBN: 9789033131196
 • Product code: 9789033131196
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-11-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 16,90

Mensenkind

Mensenkind (Boek)

Mensenkind voor €23.50 - Bas heeft twee bankjes tot zijn woon- en verblijfplaats. Daarvandaan observeert hij de mensenkinderen. Ondertussen heeft hij ook de handen vol aan zichzelf. . . Eleonora woont eenzaam in haar portiekflatje driehoog. Dagelijks denkt ze aan haar kleine buurjongen van destijds. De gehorige...

 • ISBN: 9789033131356
 • Product code: 9789033131356
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 23,50

Weldaad van Christus

Weldaad van Christus (Boek)

Weldaad van Christus voor €13.50 - De rechtvaardiging door het geloof staat centraal in dit vroeg-reformatorische geschrift. Het verscheen voor het eerst in 1543 in Venetië. De roomse Inquisitie was fel tegen dit ketterse boekje en slaagde erin vrijwel alle exemplaren te vernietigen. In de negentiende eeuw...

 • ISBN: 9789033131288
 • Product code: 9789033131288
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 13,50

Kerstnacht boven Bethlehem muziekboek
Sela

Kerstnacht boven Bethlehem muziekboek (Boek)

Kerstnacht boven Bethlehem muziekboek van Sela voor €9.95 - Kerstnacht boven Bethlehem Muziekboek bevat de bladmuziek van het nieuwe kerstalbum (2021) van Sela. Wiegelied Komt tot ons, Heer Kerstnacht boven Bethlehem Gehuld in de stilte Welkom hier bij ons Eindelijk hier O kindeke klein...

 • ISBN: 5061337111307
 • Product code: 5061337111307
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 13-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 9,95

De komende afval van het geloof - De sabotage van het christendom van binnenuit

De komende afval van het geloof (Boek)

De komende afval van het geloof voor €11.95 - Zijn wij heel dichtbij een grote geloofsafval in de gemeente gekomen?De Bijbel laat ons zien dat de laatste dagen turbulent zullen zijn. In onze tijd lijkt de wereld de controle te verliezen. Angst, verwarring en onzekerheid overheersen. Naast geweld, besmettelijke...

 • ISBN: 9789066031968
 • Product code: 9789066031968
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 05-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 11,95

Gedachten over bevinding

Gedachten over bevinding (Boek)

Gedachten over bevinding voor €36.50 - Eerste Nederlandse vertaling van een theologisch standaardwerk. Met een historische inleiding door dr. P. de Vries. Er is tegenwoordig veel aandacht voor 'ervaring' en 'beleving'. Onder invloed van het postmodernisme begint men doorgaans niet bij de waarheid, en al helemaal...

 • ISBN: 9789033131202
 • Product code: 9789033131202
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 36,50

Ik zal u rust geven

Ik zal u rust geven (Boek)

Ik zal u rust geven voor €12.90 - Vrijwel iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met moeiten en zorgen. Elk huis heeft zijn kruis. Een kruis van een onverwacht verlies, van spanningen in het huwelijk of van problemen in het gezin of op het werk. Een kruis van een handicap, van een zwakke gezondheid of...

 • ISBN: 9789033131233
 • Product code: 9789033131233
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 12,90

Is er enig middel

Is er enig middel (Boek)

Is er enig middel voor €14.90 - Hoe leidt de Heere Zijn Kerk tot de enige troost? Daar maakt Hij Zelf plaats voor. In Zondag 1 tekenen Ursinus en Olevianus eerst de rijke troost van hen die mogen weten dat ze voor rekening van Christus liggen. In de Zondagen daarna beschrijven de opstellers van de Catechismus...

 • ISBN: 9789033131219
 • Product code: 9789033131219
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 14,90

Gods weg is volmaakt

Gods weg is volmaakt (Boek)

Gods weg is volmaakt voor €15.90 - Het Bijbelboek Ruth is overbekend. Toch is het erg belangrijk om goed te lezen wat er staat, wat er gebeurt. En dan steeds te bedenken: zó werkt nu God!Het boek Ruth getuigt van Gods handelen. Het is een boek van ongedachte wegen, dwars door keuzes van mensen heen. In een...

 • ISBN: 9789033131318
 • Product code: 9789033131318
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 15,90

Nachtvogel

Nachtvogel (Boek)

Nachtvogel voor €26.90 - Als haar moeder overlijdt, verzamelt Lilliana alle moed en ontvlucht ze haar gewelddadige echtgenoot. Er is nog één familielid in leven: haar oudtante Hyacinth Belvidere. Hun vreugdevolle Hereniging inspireert Lilliana om het landgoed van tante Hyacinth nieuw leven in te blazen. Ze...

 • ISBN: 9789033131424
 • Product code: 9789033131424
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 26,90

Bedrog

Bedrog (Boek)

Bedrog voor €15.90 - Elin heeft een leuke, gezellige vriendengroep. Haar klasgenoten vinden haar cool en de populairste jongen van de klas zit achter haar aan. Samen met haar vriendinnen verzint ze een actie zodat Jasmijn, ondanks haar geldproblemen, wel mee kan op schoolkamp. En toch voelt Elin zich heel eenzaam....

 • ISBN: 9789033131165
 • Product code: 9789033131165
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-09-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 15,90

Tandemteam

Tandemteam (Boek)

Tandemteam voor €15.90 - Vera haalt diep adem als ze als laatste het tafereel aan de andere kant van het duin bekijkt. 'Nee, hè? Hier heb ik echt geen zin in. ''Ik al helemaal niet,' zegt Annelies. Haar stem trilt een beetje. Esther geeft Mira een por. 'Hier blijven staan heeft ook geen zin. Laten we de confrontatie...

 • ISBN: 9789033131172
 • Product code: 9789033131172
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 25-09-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 15,90

Portret van trouw

Portret van trouw (Boek)

Portret van trouw voor €22.95 - Hij ziet patronen in wat zij als chaos beschouwt. Zij ziet schoonheid in een wereld waarvan hij denkt dat hij vernietigd wordt. Zivon Marin is een van de beste cryptografen van Rusland totdat de Oktoberrevolutie zijn wereld ineen doet storten. Gedwongen vlucht hij naar Engeland...

 • ISBN: 9789064513596
 • Product code: 9789064513596
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 10-06-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 22,95

Een tijd om te oogsten
Katie Powner

Een tijd om te oogsten (Boek)

Een tijd om te oogsten van Katie Powner voor €22.50 - De drieënzestigjarige Gerrit Laninga heeft zijn melkveehouderij waar hij zijn hele leven lang hard heeft gewerkt, gedwongen moeten verkopen en nu weet hij niet wat hij met zichzelf aan moet. Hij heeft alles – van zijn tijd en gezondheid tot zijn gezin...

 • ISBN: 9789064513558
 • Product code: 9789064513558
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 10-06-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 22,50

Een niet weg te nemen blijdschap - Een preek voor de weeszondag
J.A. Bunt, Petrus van Staveren, P.A. Bunt (Redacteur)

Een niet weg te nemen blijdschap (Boek)

Een niet weg te nemen blijdschap van Petrus van Staveren voor €2.95 - Een niet weg te nemen blijdschap. Een kleinen tijd en gij zult Mij niet zien; en wederom een kleinen tijd en gij zult Mij zien; want Ik ga heen tot den Vader. Sommigen dan uit Zijn discipelen zeiden tot elkander: Wat is dit dat Hij tot ons...

 • ISBN: 9789057414268
 • Product code: 9789057414268
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Aantal pagina's: 21
 • Verschijningsdatum: 01-05-2020
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 2,95

Doe jezelf een plezier...vergeef - Volg het pad van verzoening en ervaar vrijheid
Joyce Meyer, Jantina Groeneveld-Pool (Redacteur), Ingrid Zantingh-Rienstra (Vertaler)

Doe jezelf een plezier...vergeef (Boek)

Doe jezelf een plezier...vergeef van Joyce Meyer voor €15.90 - Waarom zou je vergeven als je diep gekwetst bent? In dit boek legt Joyce Meyer uit dat vergeving de sleutel tot vrijheid is. Sta niet langer toe dat woede en onvergeeflijkheid je leven vergiftigen, maar geef God een kans om je pijn te genezen. De...

 • ISBN: 9789083058306
 • Product code: 9789083058306
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Verschijningsdatum: 01-05-2020
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 15,90

Koren en kaf op de dorsvloer: de kerk in het perspectief van het - Een onderzoek naar de betekenis van de area als metafoor voor de ecclesia bij Augustinus
J.B ten Hove

Koren en kaf op de dorsvloer: de kerk in het perspectief van het (Boek)

Koren en kaf op de dorsvloer: de kerk in het perspectief van het van J.B ten Hove voor €39.95 - In deze dissertatie wordt aandacht gevraagd voor de visie van Augustinus op de kerk. Centraal staat de beeldspraak van koren en kaf op de dorsvloer. Een diepgravende analyse van de talrijke 'dorsvloerteksten' in al...

 • ISBN: 9789087183011
 • Product code: 9789087183011
 • Omslag/Materiaal: Boek
 • Aantal pagina's: 608
 • Verschijningsdatum: 16-03-2020
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 39,95