C. van Rijswijk

Er is nog geen beschrijving voor de auteur C. van Rijswijk. Heeft u een vraag over de auteur C. van Rijswijk? Dan kunt u ons uw vraag sturen via het contactformulier of stuur een mail naar [email protected]

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp! U kunt ons dus ook een appje sturen met uw vraag.


Jezus en Zijn moeder
C. van Rijswijk

Jezus en Zijn moeder (Hardcover)

Jezus en Zijn moeder van C. van Rijswijk voor €7.95 - Maria mag de moeder van Jezus zijn. Zij wil altijd voor Hem zorgen. Maar kan dat wel? Want Jezus is de Zoon van God. Om Zijn volk te verlossen, is Hij op de aarde gekomen. Hij moest lijden en sterven. Wat is dat moeilijk voor Maria. Ze begrijpt het niet....

 • ISBN: 9789463701624
 • Product code: 9789463701624
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 48
 • Verschijningsdatum: 01-03-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

Gedoold op bergen en in spelonken
C. van Rijswijk

Gedoold op bergen en in spelonken (Hardcover)

Gedoold op bergen en in spelonken van C. van Rijswijk voor €12.90 - Kan een jong lid van een roversbende in Zuid-Schotland dominee worden?De Heere maakte John Welsh tot een verloren zoon en tot een man van veel gebed. Maar dan gaat hij psalm 34 ervaren: veel ellende, kruis en verdriet overkomt de rechtvaardigen....

 • ISBN: 9789463701631
 • Product code: 9789463701631
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 75
 • Verschijningsdatum: 01-03-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 12,90
Bestellen

Adam en Eva in het Paradijs
C. van Rijswijk, Rian Visser (Illustrator)

Adam en Eva in het Paradijs (Hardcover)

Adam en Eva in het Paradijs van C. van Rijswijk voor €7.95 - Daar lopen twee mensen. Ze heten Adam en Eva. Ze zijn in een mooie tuin. Die hebben ze van de Heere gehad. Ze mogen hier wonen. De Bijbel noemt deze tuin Het Paradijs...

 • ISBN: 9789055511990
 • Product code: 9789055511990
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 46
 • Verschijningsdatum: 20-11-2019
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

Heraut van het kruis - Het leven van Johannes Calvijn (1509-1564)
C. van Rijswijk

Heraut van het kruis (Hardcover)

Heraut van het kruis van C. van Rijswijk voor €12.90 - Het leven van Johannes Calvijn (1509-1564) wordt in die boek op boeiende wijze verteld. Hoe hij als kleine jongen met zijn moeder een bedevaartstocht maakte en zich ernstig voornam om priester te worden. Als student kwam hij in Parijs in aanraking met geheime...

 • ISBN: 9789463700733
 • Product code: 9789463700733
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 52
 • Verschijningsdatum: 15-11-2019
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 12,90
Bestellen

Veilig op de rots - Het leven van de Schotse dominee Thomas Hog (1628-1692)
C. van Rijswijk

Veilig op de rots (Hardcover)

Veilig op de rots van C. van Rijswijk voor €9.90 - De Schotse dominee Thomas Hog (1628-1692) werd predikant op het Dunrobin-kasteel. Daar leerde hij godvrezende mensen kennen die het middel waren tot zijn bekering. Om zijn getrouwe prediking werd ds. Hog door de koning uit zijn ambt gezet. Als veldprediker bleef...

 • ISBN: 9789463700740
 • Product code: 9789463700740
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 79
 • Verschijningsdatum: 14-09-2019
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 9,90
Bestellen

William en het verboden Boek
C. van Rijswijk

William en het verboden Boek (Hardcover)

William en het verboden Boek van C. van Rijswijk voor €7.95 - William Tyndale kan goed leren. Vooral in talen is hij goed. William leest veel in de Bijbel. De twee talen vande Bijbel vindt hij mooi. In dat Boek spreekt de Heeretot de mensen. Wat jammer dat bijna niemandhet mooie Boek kan lezen. Omdat het in...

 • ISBN: 9789463700337
 • Product code: 9789463700337
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 48
 • Verschijningsdatum: 14-09-2019
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

Jakob en Ezau strijdend om de zegen
C. van Rijswijk

Jakob en Ezau strijdend om de zegen (Hardcover)

Jakob en Ezau strijdend om de zegen van C. van Rijswijk voor €7.95 - Izak en Rebekka krijgen twee kin-de-ren. Een tweeling, twee jongens. Maar wat is het verschiltussen beide jongens groot. Ezau is de oudste. Hij is sterk en ziet er blozend uit. Jakob is de tweede zoon. Hij is lang zo fors en sterk nietals zijn...

 • ISBN: 9789463700467
 • Product code: 9789463700467
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 48
 • Verschijningsdatum: 14-09-2019
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

6 Nolleke helpt onderduikers
C. van Rijswijk

6 Nolleke helpt onderduikers (Hardcover)

6 Nolleke helpt onderduikers van C. van Rijswijk voor €6.95 - Er wordt gestaakt in Nederland. Ook in het dorp waar Nolleke woont. De mensen pikken het niet langer dat ze door de Duitsers als slaven worden behandeld. Veel mannen duiken onder, omdat ze in Duitsland moeten gaan werken. De Duitsers grijpen met...

 • ISBN: 9789055515141
 • Product code: 9789055515141
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 48
 • Verschijningsdatum: 04-01-2019
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 6,95
Bestellen

Het Kindeke en Zijn ster
C. van Rijswijk

Het Kindeke en Zijn ster (Hardcover)

Het Kindeke en Zijn ster van C. van Rijswijk voor €7.95 - Serie: Het Woord van de Koning: deel 1Kijk daar eens gaan! Wijze rijke mannen zitten op ka-me-len. Ze zijn zo blij. Hun ogen stralen! 'Toch gekomen!' fluis-te-ren ze. Ze weten het heel zeker: De Koning is als Kin-de-ke in het land van de Bijbel...

 • ISBN: 9789055510191
 • Product code: 9789055510191
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Verschijningsdatum: 28-12-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

Voorgoed afscheid
C. Rijswijk, C. van Rijswijk

Voorgoed afscheid (Hardcover)

Voorgoed afscheid van C. Rijswijk en C. van Rijswijk voor €12.90 - Eliëzer Kropveld is het jongste kind uit een Joods gezin met elf kinderen. Zijn vader sterft op jonge leeftijd. Zijn moeder houdt veel van haar jongste kind en zegt: 'Eliëzer wordt flink en vroom!' Hij bezoekt naast de stadsschool ook de Joodse school. Daar...

 • ISBN: 9789463700153
 • Product code: 9789463700153
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 60
 • Verschijningsdatum: 30-11-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 12,90
Bestellen

Eliza de man Gods
C. van Rijswijk

Eliza de man Gods (Hardcover)

Eliza de man Gods van C. van Rijswijk voor €7.95 - Serie: Het Woord van de Koning: deel 2Daar loopt een man. Zijn naam is E-li-sa. Hij is een profeet. Een man van God. Hij is nu in een flinke plaats. Daar is een school van pro-fe-ten. E-li-sa is het hoofd de baas van die school. De leer-ling-en...

 • ISBN: 9789055510450
 • Product code: 9789055510450
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Verschijningsdatum: 16-11-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

Het slavinnetje van Naaman
C. van Rijswijk, Rino Visser (Illustrator)

Het slavinnetje van Naaman (Paperback)

Het slavinnetje van Naaman van C. van Rijswijk voor €7.95 - Wat een ramp trof Israël, het volk van God. Om hun zonden deed de vijand een inval in hun land. Met een grote buit gaat de vijand weer naar huis. Zelfs kinderen nemen ze mee. Die worden als slaaf verkocht. Kijk, daar staat een meisje op de markt. Ze...

 • ISBN: 9789055519781
 • Product code: 9789055519781
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 48
 • Verschijningsdatum: 31-10-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

De moordenaar aan het kruis
C. van Rijswijk

De moordenaar aan het kruis (Hardcover)

De moordenaar aan het kruis van C. van Rijswijk voor €7.95 - Wat zijn de Joden blij! Rechter Pilatus heeft Jezus ter dood veroordeeld en nu hangt Hij aan het kruis. De Joden denken: Straks zijn we van die Jezus af! Naast Jezus hangen twee moordenaars aan het kruis. Zij moeten ook sterven. Ze spotten met Jezus....

 • ISBN: 9789055515196
 • Product code: 9789055515196
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 48
 • Verschijningsdatum: 15-10-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

Hanna, een biddende moeder
C. van Rijswijk

Hanna, een biddende moeder (Hardcover)

Hanna, een biddende moeder van C. van Rijswijk voor €7.95 - Hanna is een kind van God. Zij dient en vreest de Heere. Ze vertelt Hem haar verdriet en smeekt of ze een kind mag krijgen. Terwijl ze bidt, schrikt Hanna van een boze stem. Het is de stem van Eli, de priester. Hij wil haar wegsturen want hij denkt...

 • ISBN: 9789055514489
 • Product code: 9789055514489
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 48
 • Verschijningsdatum: 15-10-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

Mefiboseth de kreupele prins
C. van Rijswijk, Rian Visser (Illustrator)

Mefiboseth de kreupele prins (Hardcover)

Mefiboseth de kreupele prins van C. van Rijswijk voor €7.95 - Serie: Het Woord van de Koning: deel 7Soms is Me-fi-bo-seth ver-drie-tig en bang. Dan denkt hij terug aan wat vroeger ge-beur-de. Het is een stil verdriet. Iets van al heel lang ge-le-den. Maar ver-ge-ten kan hij het niet. A. V. I. 6...

 • ISBN: 9789055511099
 • Product code: 9789055511099
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 46
 • Verschijningsdatum: 15-10-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

Gideon blaast de bazuin
C. van Rijswijk, Rian Visser (Illustrator)

Gideon blaast de bazuin (Hardcover)

Gideon blaast de bazuin van C. van Rijswijk voor €7.95 - Serie: Het Woord van de Koning: deel 8Gi-de-on zal gaan vechten met de vijand. Maar dan klinkt de stem van de Heere. 'Gi-de-on u hebt teveel sol-da-ten. ' Moet Gi-de-on nu met nog minder sol-da-ten gaan vechten? Dat kan toch niet?A. V. I....

 • ISBN: 9789055511563
 • Product code: 9789055511563
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 46
 • Verschijningsdatum: 15-10-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

De stokbewaarder van Filippi
C. van Rijswijk, Rian Visser (Illustrator)

De stokbewaarder van Filippi (Hardcover)

De stokbewaarder van Filippi van C. van Rijswijk voor €7.95 - Zie je die twee mannen daar?Wat zien ze er uit!Ze hebben haast geen kleren meer aan. En kijk eens naar hun ruggen!Lange, rode strepen kleuren die rood. Ja, je ziet het goed. Het zijn strepen van bloed. A. V. I. 6...

 • ISBN: 9789055511723
 • Product code: 9789055511723
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 48
 • Verschijningsdatum: 15-10-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

Onesimus de slaaf
C. van Rijswijk, Rian Visser (Illustrator)

Onesimus de slaaf (Hardcover)

Onesimus de slaaf van C. van Rijswijk voor €7.95 - Serie: Het woord van de Koning: deel 12O-ne-si-mus is een arme slaaf. Zijn meester heeft hem op de sla-ven-markt gekocht. Nu wil O-ne-si-mus weg-lo-pen. Weet je waarom? O-ne-si-mus is een dief! Hij heeft iets van zijn meester ge-sto-len. Wat is dat...

 • ISBN: 9789055512843
 • Product code: 9789055512843
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 48
 • Verschijningsdatum: 15-10-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

De blinde Bartimeus
C. van Rijswijk, Rian Visser (Illustrator)

De blinde Bartimeus (Hardcover)

De blinde Bartimeus van C. van Rijswijk voor €7.95 - Wie zit daar aan de kant van de weg? Het is een blinde man. Hij heet Bartimeus. Hij zit bij de stad Jericho. Hij kan niet werken. Daarom bedelt hij. Serie Hetwoord van de koning. Avi 5. Vanaf 7 jaar....

 • ISBN: 9789055513482
 • Product code: 9789055513482
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 48
 • Verschijningsdatum: 15-10-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

Totdat Silo komt - Rondom het sterfbed van vader Jakob
C. van Rijswijk

Totdat Silo komt (Hardcover)

AANBIEDING VAN €5.95 VOOR €5.95 - Totdat Silo komt van C. van Rijswijk voor €5.95 - Het ogenblik is aangebroken waarop vader Jakob zijn twaalf zonen rond zijn sterfbed verzamelt, om hen te zegenen. Verlicht en geleid door de Heilige Geest mag de oude Jakob een blik slaan in een onbekende toekomst....

 • ISBN: 9789055514922
 • Product code: 9789055514922
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 95
 • Verschijningsdatum: 18-09-2018
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,95
Bestellen

Wijs mij de weg - Bijbels dagboek voor kinderen
C. van Rijswijk

Wijs mij de weg (Hardcover)

Wijs mij de weg van C. van Rijswijk voor €18.90 - Bijbels dagboek voor kinderen Vanuit tien gelijkenissen voor elke dag van het jaar is een stukje samengesteld dat wordt afgesloten met een te lezen Bijbelgedeelte. Voorafgaand aan een gelijkenis vertelt de auteur in het kort iets over de inhoud, onder het kopje...

 • ISBN: 9789055513284
 • Product code: 9789055513284
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 375
 • Verschijningsdatum: 25-11-2017
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 18,90
Bestellen

Luthers grote Leidsman
C. van Rijswijk, Jitske Kramer (Illustrator)

Luthers grote Leidsman (Hardcover)

Luthers grote Leidsman van C. van Rijswijk voor €9.90 - Het is 31 oktober 1517. Tegen de middag loopt Maarten Luther naar de Slotkerk. Hij stapt het hek door en staat even later voor de eiken deur. Hij haalt een grote papierenrol tevoorschijn. Hoor, hamerslagen dreunen! Luther timmert er flink op los....

 • ISBN: 9789055512348
 • Product code: 9789055512348
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 121
 • Verschijningsdatum: 31-10-2017
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 9,90
Bestellen

Het is volbracht - De betekenis van de zeven kruiswoorden
C. van Rijswijk, Rino Visser (Illustrator)

Het is volbracht (Hardcover)

AANBIEDING VAN €5.95 VOOR €5.95 - Het is volbracht van C. van Rijswijk voor €5.95 - Hangend aan het kruishout van Golgotha sprak de Heere Jezus zeven zinnen. Verspreid over de vier evangeliën in het Nieuwe Testament worden die zeven zinnen opgesomd. Daarbij is het opmerkelijk dat in zowel het...

 • ISBN: 9789055519330
 • Product code: 9789055519330
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 120
 • Verschijningsdatum: 31-10-2017
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,95
Bestellen

Abia, de zieke prins
C. van Rijswijk, Rino Visser (Illustrator)

Abia, de zieke prins (Hardcover)

Abia, de zieke prins van C. van Rijswijk voor €7.95 - Koning Jerobeam loopt door zijn mooie paleis. Maar wat kijkt hij bedroefd. Dat is geen wonder. De jonge prins Abia is erg ziek. De koning en zijn vrouw vragen zich angstig af: 'Onze jongen zal toch niet sterven?'...

 • ISBN: 9789055519460
 • Product code: 9789055519460
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 48
 • Verschijningsdatum: 01-11-2017
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

Man naar Gods hart - Het leven van David
C. van Rijswijk

Man naar Gods hart (Hardcover)

AANBIEDING VAN €5.95 VOOR €5.95 - Man naar Gods hart van C. van Rijswijk voor €5.95

 • ISBN: 9789463700313
 • Product code: 9789463700313
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 125
 • Verschijningsdatum: 14-09-2019
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 5,95
Bestellen

John is niet bang
C. van Rijswijk

John is niet bang (Hardcover)

John is niet bang van C. van Rijswijk voor €7.95 - Serie: Op weg naar het Vaderhuis: deel 3John KnoxJohn roeit dag in dag uit. Weken en maanden gaan voorbij. O wat wordt John de do-mi-nee moe en zwak. Dit is immers veel te zwaar voor hem! Onder het roeien roept hij stil tot de Heere. 'Heere' bidt...

 • ISBN: 9789071420917
 • Product code: 9789071420917
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Verschijningsdatum: 20-06-2017
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

John hoort Gods stem in de storm
C. van Rijswijk, Jitske Kramer (Illustrator)

John hoort Gods stem in de storm (Hardcover)

John hoort Gods stem in de storm van C. van Rijswijk voor €7.95 - Serie: Op weg naar het Vaderhuis: deel 16John NewtonOver twee weken hoopt John Newton jarig te zijn. Dan wordt hij zeven. Zijn moeder zal hem dan nog meer gaan leren. Want ze wil graag dat hij do-mi-nee wordt. Maar dan moet hij heel...

 • ISBN: 9789055512744
 • Product code: 9789055512744
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 48
 • Verschijningsdatum: 20-06-2017
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 7,95
Bestellen

2 vreemde snoeshanen
C. van Rijswijk

2 vreemde snoeshanen (Hardcover)

2 vreemde snoeshanen van C. van Rijswijk voor €6.95 - Serie: Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd: deel 2Nolleke gaat met zijn vriend Bert bij de vernielde brug kijken. De Duitsers zijn daar hard aan het werk, want ze moeten de brug weer gebruiken. Bert is niet bang; hij durft de Moffen zelfs uit te...

 • ISBN: 9789055513901
 • Product code: 9789055513901
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 20-06-2017
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 6,95
Bestellen

De dokter van Bethelsdorp - Het leven van Johannes van der Kemp
C. van Rijswijk

De dokter van Bethelsdorp (Hardcover)

De dokter van Bethelsdorp van C. van Rijswijk voor €8.50 - Johannes van der Kemp doet zijn godvrezende vader veel verdriet als hij zijn studie voor dokter opgeeft en officier in het leger wordt. Dat verdriet wordt nog groter door zijn goddeloze levenswandel. Ook gelooft hij niet meer wat er in de kerk gepreekt...

 • ISBN: 9789055515677
 • Product code: 9789055515677
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 144
 • Verschijningsdatum: 20-06-2017
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 8,50
Bestellen

Help, ons dorp brandt! - Nolleke, een Hollandse jongen in oorlogstijd - deel 5
C. van Rijswijk

Help, ons dorp brandt! (Hardcover)

Help, ons dorp brandt! van C. van Rijswijk voor €6.95 - Nolleke en zijn vrienden hebben het goed naar hun zin. Er is een dik pak sneeuw gevallen en ze vergeten even dat het oorlog is. Dat de werkelijkheid anders is, daar worden ze aan herinnerd als de Duitsers 's nachts een Engels vliegtuig uit de lucht schieten....

 • ISBN: 9789055514632
 • Product code: 9789055514632
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 48
 • Verschijningsdatum: 20-06-2017
 • Productsoort: Boek
Bestellen

Leverbaar

€ 6,95
Bestellen