Preken & Overdenkingen

Te midden van het tumult - Tien nieuw ontdekte preken
K.H. Miskotte

Te midden van het tumult (Paperback)

Te midden van het tumult van K.H. Miskotte voor €19.95 - Van de bekende Nederlandse theoloog K. H. Miskotte (1894-1976) zijn recent tien preken opgedoken uit de oorlogsjaren en vlak daarna, waaronder een van de zondag na de watersnoodramp. De actualiteit spat van de preken af: urgente thema’s als oorlog,...

 • ISBN: 9789493220171
 • Product code: 9789493220171
 • Omvang: 127 x 202 x 15 mm
 • Gewicht: 192,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 160
 • Verschijningsdatum: 01-06-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 19,95

Christus, de ware Vrijstad - Acht preken
Th. L. Zwartbol

Christus, de ware Vrijstad (Hardcover)

Christus, de ware Vrijstad van Th. L. Zwartbol voor €16.50 - De kern in deze preken over verschillende teksten uit Gods Woord is steeds Christus, de ware Vrijstad. Zoals de oudtestamentische vrijsteden een toevlucht vormden, zo is Christus voor arme, boetvaardige zondaren de enige Toevlucht tegen de vloek der...

 • ISBN: 9789033131639
 • Product code: 9789033131639
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 144
 • Verschijningsdatum: 16-05-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 16,50

Zware tijden - Themapreken: Bidden in de eindtijd
A. Schot, A. Schultink, A. Verschuure, A.T. Huijser, B. Smytegelt

Zware tijden (Hardcover)

Zware tijden van A. Schot, A. Schultink, A. Verschuure, A.T. Huijser, B. Smytegelt, Ds A Schultink, Ds. A Schot, Ds. A Verschuure, Ds. At Huijser, Ds. B Smytegelt, Ds. G Beens, Ds. Th. L Zwartbol, G. Beens en Th. L. Zwartbol voor €19.95 - Bij de tekenen van de eindtijd horen ook oorlogen en geruchten van oorlogen....

 • ISBN: 9789461152244
 • Product code: 9789461152244
 • Omvang: 155 x 230 x 25 mm
 • Gewicht: 497,000g
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 200
 • Verschijningsdatum: 12-05-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 19,95

Geleid door de Geest - Meditatieve uitleg van Romeinen 8
Octavius Winslow

Geleid door de Geest (Hardcover)

Geleid door de Geest van Octavius Winslow voor €26.95 - In Romeinen 8 worden verschillende hoofdpunten van het Evangelie op inhoudsvolle en kernachtige wijze verwoord. Te denken valt aan de voldoening van Christus aan Gods wet, de vrijspraak die een gelovige ontvangt, de leiding door de Heilige Geest, de aanneming...

 • ISBN: 9789087187309
 • Oorspronkelijke titel: No condemnation in Christ Jesus, as unfolded in the eighth chapter of the epistle to the Romans
 • Product code: 9789087187309
 • Omvang: 156 x 223 x 27 mm
 • Gewicht: 492,000g
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 296
 • Verschijningsdatum: 01-04-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 26,95

Keer weder, o Sulammith - Een niet eerder uitgegeven preek over Hooglied 6:13
Wilhelmus à Brakel

Keer weder, o Sulammith (Hardcover)

Keer weder, o Sulammith van Wilhelmus à Brakel voor €10.95 - In deze niet eerder uitgegeven preek van Wilhelmus À Brakel (1635-1711) staat Hooglied 6:13 centraal: 'Keer weder, keer weder, o Sulammith! Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien. 'We weten dat dit vers veel voor À Brakel betekende. Niet...

 • ISBN: 9789087187170
 • Product code: 9789087187170
 • Omvang: 116 x 167 x 10 mm
 • Gewicht: 114,000g
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 64
 • Verschijningsdatum: 01-04-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 10,95

Heerlijke verlossing
Jonathan Edwards, J. Zeeman (Vertaler)

Heerlijke verlossing (Paperback)

Heerlijke verlossing van Jonathan Edwards voor €8.95 - De drie-enige God ontvangt alle eer in het werk van de verlossing, omdat de verlosten hierin volkomen van Hem afhankelijk zijn. Deze gedachte wordt uitgewerkt in twee vroege preken van Jonathan Edwards die in dit boekje zijn gebundeld. Hoe God verheerlijkt...

 • ISBN: 9789087185572
 • Product code: 9789087185572
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 72
 • Verschijningsdatum: 25-03-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 8,95

De christen getroost - 52 preken over de Heidelberger
M. Golverdingen

De christen getroost (Hardcover)

De christen getroost van M. Golverdingen voor €69.50 - Deze Catechismusverklaring valt op door de grondige en tegelijk heldere en evenwichtige manier waarop elke Zondagsafdeling wordt uitgelegd. Iedere preek begint met een korte verklaring van een passend bijbelgedeelte. Het ging ds. Golverdingen erom de gemeenteleden...

 • ISBN: 9789033131301
 • Product code: 9789033131301
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 783
 • Verschijningsdatum: 25-03-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 69,50

Mij zal niets ontbreken - Achttien preken

Mij zal niets ontbreken (Hardcover)

Mij zal niets ontbreken voor €28.90 - Deze achttien preken van Philip Henry verschijnen voor het eerst in het Nederlands. Philip Henry, de vader van de bekende Bijbeluitlegger Matthew Henry, schenkt in deze preken veel aandacht aan de moeilijkheden waarmee Gods kinderen te maken krijgen tijdens hun reis naar...

 • ISBN: 9789033131479
 • Product code: 9789033131479
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 240
 • Verschijningsdatum: 15-03-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 28,90

Gewapend - 11 preken over Éfeze 6
Ds. C.A. van Dieren

Gewapend (Hardcover)

Gewapend van Ds. C.A. van Dieren voor €15.90 - Ziet u hem zitten? Het is de apostel Paulus die in Rome gevangen zit. Toch is hij naar Gods raad ook daar dienstbaar voor de kerk van toen en nu. Zijn geliefde gemeente te Éfeze heeft het door de aanvallen van de duivel en de wereld zwaar te verduren. Hoe actueel...

 • ISBN: 9789463701457
 • Product code: 9789463701457
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 160
 • Verschijningsdatum: 01-03-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 15,90

Geschonken geschriften - Preken van oudvaders voor vandaag
Ds. J. Barueth, Ds. K. Alardin, Ds. P. van der Hagen, Ds. R. Alberthoma

Geschonken geschriften (Hardcover)

Geschonken geschriften van Ds. J. Barueth, Ds. K. Alardin, Ds. P. van der Hagen en Ds. R. Alberthoma voor €14.90 - Geschonken Geschriften is een prekenserie van bekende en minder bekende oudvaders. Deze preken zijn zorgvuldig geselecteerd en hertaald door de redactiecommissie van het Kerkblad van de Oud Gereformeerde...

 • ISBN: 9789463701488
 • Product code: 9789463701488
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 120
 • Verschijningsdatum: 01-03-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 14,90

Uw Waarheid zal bestaan - Acht gelegenheidspreken
Ds. A. Geuze, Ds. D.E. van de Kieft, Ds. J. Roos, Ds. M. Krijgsman

Uw Waarheid zal bestaan (Hardcover)

Uw Waarheid zal bestaan van Ds. A. Geuze, Ds. D.E. van de Kieft, Ds. J. Roos en Ds. M. Krijgsman voor €15.50 - Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van de inzettingen voor het eerst of bij vernieuwing aan de ziel openbaart, verklaart en wegschenkt....

 • ISBN: 9789463701525
 • Product code: 9789463701525
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 160
 • Verschijningsdatum: 01-03-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 15,50

De Herder en Zijn schapen - Psalm 23
Ds. A. Vermeij

De Herder en Zijn schapen (Hardcover)

De Herder en Zijn schapen van Ds. A. Vermeij voor €12.90 - In Psalm 23 wordt de trouwe zorg van Christus voor de Zijnen vergeleken met de zorg van een herder voor zijn schapen. Gods gemeente is verzekerd van Christus’ leiding en bescherming. Dat blijkt ook uit deze bundel van zes preken. Daarin komen de...

 • ISBN: 9789463701549
 • Product code: 9789463701549
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 100
 • Verschijningsdatum: 01-03-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 12,90

Jozef leeft nog - Bevestiging en intrede in Gouda
Ds. J.A. Weststrate, J.A. Weststrate

Jozef leeft nog (Hardcover)

Jozef leeft nog van Ds. J.A. Weststrate en J.A. Weststrate voor €16.50 - De Heere zendt Zijn knechten waarheen Hij wil en wanneer Hij wil. Dat doet hij in Zijn goedertierenheid. Voor die gang door het ambtelijk leven wint Hij Zijn dienaren in. En naar elke nieuwe gemeente stuurt Hij hen met een opdracht. Dat...

 • ISBN: 9789087187200
 • Product code: 9789087187200
 • Omvang: 155 x 223 x 19 mm
 • Gewicht: 441,000g
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 224
 • Verschijningsdatum: 01-12-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 16,50

Uit den schat des Woords 73e jaargang
Diverse Predikanten Ger. Gem

Uit den schat des Woords 73e jaargang (Hardcover)

Uit den schat des Woords 73e jaargang van Diverse Predikanten Ger. Gem voor €24.95 - In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 73e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de...

 • ISBN: 9789087186852
 • Product code: 9789087186852
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 184
 • Verschijningsdatum: 01-01-2022
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 24,95

De dauw des hemels - Bijbels dagboek
Ds. G. van Reenen, Ds. G. van Reenen

De dauw des hemels (Hardcover)

De dauw des hemels van Ds. G. van Reenen en Ds. G. van Reenen voor €19.95 - Ds. G. van Reenen (1864-1935) was niet alleen binnen de Gereformeerde Gemeenten een bekend predikant; ook daarbuiten was hij geliefd. Zijn soms verrassende en beeldende uitleg van Bijbelgedeelten boeide zondermeer. Maar belangrijker:...

 • ISBN: 9789087185947
 • Product code: 9789087185947
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 384
 • Verschijningsdatum: 01-10-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 19,95

Voor kleinmoedigen - Themapreken: kleinmoedigen
Ds. E. Venema, E. Venema

Voor kleinmoedigen (Paperback)

Voor kleinmoedigen van Ds. E. Venema en E. Venema voor €9.95 - Een woord voor een kleinmoedige (Jeremia 45)Baruch krijgt een ernstige boodschap mee van de profeet Jeremia. Maar koning Jojakim wil er niets van weten en verbrandt de rol met de boodschap dat het oordeel over land en volk voltrokken zal worden....

 • ISBN: 9789461151827
 • Product code: 9789461151827
 • Omvang: 213 x 213 x 5 mm
 • Gewicht: 133,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 40
 • Verschijningsdatum: 17-06-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 9,95

De vallei der dorre beenderen
A. Verschuure

De vallei der dorre beenderen (Paperback)

De vallei der dorre beenderen van A. Verschuure voor €2.95 - Preek over Ezechiël 37 vers 10: En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir. De vallei der dorre beenderen1. Een bange tijd2. Een aangrijpend...

 • ISBN: 9789057414930
 • Product code: 9789057414930
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 27
 • Verschijningsdatum: 01-06-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 2,95

In de Kreupelstraat - Twaalf onbekende preken

In de Kreupelstraat (Hardcover)

In de Kreupelstraat voor €26.90 - Al Gods kinderen worden 'in de Kreupelstraat opgevoed' zei Kohlbrugge ooit. 'Hij bedoelde daarmee die armensteeg waar men geen andere statuur verkrijgt dan die van een bedelaars' schrijft dr. A. de Reuver in zijn inleiding op deze uitgave. 'Te arm om aan Hem voorbij te gaan....

 • ISBN: 9789033130991
 • Product code: 9789033130991
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 160
 • Verschijningsdatum: 17-05-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 26,90

De geloofsbelijdenis van een kamerling

De geloofsbelijdenis van een kamerling (Hardcover)

De geloofsbelijdenis van een kamerling voor €14.90 - Deze drie preken over de bekering en de belijdenis van de kamerling in Handelingen 8 vormen een eenheid. Ze vallen op door een grote levendigheid. Bruinings signaleert in deze preken de aangrijpende geesteloosheid van zijn dagen. Tegelijkertijd biedt hij...

 • ISBN: 9789033130953
 • Product code: 9789033130953
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 96
 • Verschijningsdatum: 15-04-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 14,90

Iets goeds voor de Heere
Christopher Love

Iets goeds voor de Heere (Hardcover)

Iets goeds voor de Heere van Christopher Love voor €12.90 - Een jongeman die de Heere vreest in een omgeving waar God niet wordt gediend. Abia, de zoon van de goddeloze koning Jerobeam, was zo iemand. De Heere werkt genade en bewaart die in Zijn kinderen door alle tijden heen, tot op de dag van vandaag. Dat...

 • ISBN: 9789033130915
 • Product code: 9789033130915
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 96
 • Verschijningsdatum: 15-04-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 12,90

De ware gemeenschap met God - 28 preken

De ware gemeenschap met God (Hardcover)

De ware gemeenschap met God voor €28.50 - Deze preken over 1 Johannes 1 en de eerste verzen van 1 Johannes 2 verschijnen nu in een geheel nieuwe vertaling. Binning ontvouwt eerst het wonder van de vleeswording van Christus. Daardoor is de weg geopend om door Christus gemeenschap te mogen hebben met God de...

 • ISBN: 9789033130946
 • Product code: 9789033130946
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 208
 • Verschijningsdatum: 22-03-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 28,50

Leven in Zijn dienst

Leven in Zijn dienst (Hardcover)

Leven in Zijn dienst voor €13.50 - 'Leven in Zijn dienst' is de uitwerking van een preek die Boston gehouden heeft op 15 juni 1715, na de bediening van het Heilig Avondmaal. De tekst voor de verkondiging was Handelingen 27 vers 23: 'Want dezen zelven nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, Wiens ik ben,...

 • ISBN: 9789033130878
 • Product code: 9789033130878
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 72
 • Verschijningsdatum: 22-03-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 13,50

Met diep ontzag - Over de heilige vrees voor Gods Woord
Jeremiah Buroughs

Met diep ontzag (Hardcover)

Met diep ontzag van Jeremiah Buroughs voor €19.95 - Met diep ontzag is een verzameling van zeven preken over Jesaja 66:2 (Op deze zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor Mijn woord beeft) en 2 Koningen 22:19 (Omdat uw hart week geworden is …). Burroughs wil de lezer ertoe overhalen...

 • ISBN: 9789087187118
 • Oorspronkelijke titel: Gospel Fear, or, The Heart Trembling at the Word of God Evidenceth a Blessed Frame of Spirit
 • Product code: 9789087187118
 • Omvang: 139 x 198 x 21 mm
 • Gewicht: 302,000g
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 224
 • Verschijningsdatum: 15-03-2021
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 19,95

Stilte van het hart - Verzamelde geschriften van dr. A. van Brummelen
Dr. A. van Brummelen

Stilte van het hart (Hardcover)

Stilte van het hart van Dr. A. van Brummelen voor €54.95 - Dr. A. van Brummelen (1928-1999) nam een grote plaats in als hervormd-gereformeerd predikant. Hij had de gereformeerde waarheid lief. Zijn persoonlijkheid was opvallend: hij straalde altijd een zekere deftigheid uit. Dr. Van Brummelen publiceerde veel....

 • ISBN: 9789087183523
 • Product code: 9789087183523
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 688
 • Verschijningsdatum: 16-11-2020
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 54,95

Kersten in quotes - Dienaar, herder, leraar
Bart Bolier, Ds. G.H. Kersten

Kersten in quotes (Paperback)

Kersten in quotes van Bart Bolier en Ds. G.H. Kersten voor €14.95 - ‘Kersten in quotes’ bevat een bloemlezing uit de nagelaten werken van ds. G. H. Kersten. Aan de hand van verschillende thema’s wordt de lezer door de werken van ds. Kersten geleid. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: verkiezing...

 • ISBN: 9789087183882
 • Product code: 9789087183882
 • Omvang: 140 x 210 x 13 mm
 • Gewicht: 310,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 200
 • Verschijningsdatum: 01-11-2020
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 14,95

Als goud door vuur beproefd - Korte verklaring van eerste brief van de apostel Petrus in 60 overdenkingen
Maarten Luther

Als goud door vuur beproefd (Hardcover)

Als goud door vuur beproefd van Maarten Luther voor €22.50 - Na bijna 500 jaar klinken Luthers preken over de eerste brief van Petrus alsof ze gisteren zijn uitgesproken. Tot nu toe is er vrijwel niets van in onze taal verschenen. Deze uitgave is dus een eerste kennismaking voor de lezers van nu. Van grote waarde...

 • ISBN: 9789033130779
 • Product code: 9789033130779
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 208
 • Verschijningsdatum: 15-10-2020
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 22,50

Uw ogen zullen de Koning zien - Drie preken rondom Kerst
C. Vogelaar

Uw ogen zullen de Koning zien (Hardcover)

Uw ogen zullen de Koning zien van C. Vogelaar voor €11.95 - Deze bundel bevat drie preken: twee voor de adventsweken en één voor Kerst. Jesaja had geprofeteerd: ‘Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid’ (Jes. 33:17). De blijde boodschap aangaande Sions Koning werd Maria persoonlijk aangezegd:...

 • ISBN: 9789087183554
 • Product code: 9789087183554
 • Omvang: 137 x 197 x 11 mm
 • Gewicht: 169,000g
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 80
 • Verschijningsdatum: 01-10-2020
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 11,95

Rijke belofte - Ontmoetingen met puriteinen
Ebenezer Erskine

Rijke belofte (Paperback)

Rijke belofte van Ebenezer Erskine voor €8.95 - ‘Hoe lieflijk worden hier de wet en het Evangelie bij elkaar gebracht. Hoe beminnelijk staat de wet hier ten dienste van het Heerlijke doel en oogmerk van de genade. ’'Ik ben de Heere uw God. 'Deze inleidende woorden op de Tien Geboden zijn volgens Ebenezer...

 • ISBN: 9789087183981
 • Product code: 9789087183981
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 96
 • Verschijningsdatum: 01-10-2020
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 8,95

De Schoonste der mensenkinderen - Negen preken
A. van Voorden

De Schoonste der mensenkinderen (Hardcover)

De Schoonste der mensenkinderen van A. van Voorden voor €14.90 - Het Hooglied van Sálomo bevat de weergave van een gesprek tussen Christus en Zijn bruid. In deze separerende preken ontvangt de bekommerde Kerk op tere wijze nader onderwijs in de schoonheid, gepastheid en dierbaarheid van de Middelaar. Tevens...

 • ISBN: 9789463700894
 • Product code: 9789463700894
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 131
 • Verschijningsdatum: 01-10-2020
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 14,90

Het enige Fundament - Vier preken
D.E. van der Kieft

Het enige Fundament (Hardcover)

Het enige Fundament van D.E. van der Kieft voor €12.95 - In de vier indringende preken die in deze bundel zijn opgenomen klinkt helder de noodzaak door van het feit dat het huis van onze hoop - evenals dat van de wijze bouwer - gebouwd moet zijn op het enige Fundament, Jezus Christus en Dien gekruisigd. In de...

 • ISBN: 9789087183547
 • Product code: 9789087183547
 • Omvang: 157 x 225 x 12 mm
 • Gewicht: 278,000g
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 120
 • Verschijningsdatum: 01-10-2020
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 12,95