Theologie

Petrus, de rotsman - Zijn leven en werk met een viertal preken
Ds. W. Silfhout

Petrus, de rotsman (Hardcover)

Petrus, de rotsman van Ds. W. Silfhout voor €15.95 - ‘En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus en op deze petrazal Ik Mijn gemeente bouwen (Matth. 16:18). ’ Wie wasdeze Petrus? Een mens door Jezus geroepen om Hemte volgen. Een man met een hartstochtelijk karakter,impulsief. Een man met soms een sterk geloof...

 • ISBN: 9789402909791
 • Product code: 9789402909791
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 128
 • Verschijningsdatum: 01-03-2024
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 15,95

Terugval in het geestelijk leven - En hoe het weer opleeft
Octavius Winslow, Marc van Rijswijk (Vertaler)

Terugval in het geestelijk leven (Hardcover)

Terugval in het geestelijk leven van Octavius Winslow voor €23.95 - Geestelijke achteruitgang herkent iedere warechristen bij zichzelf, vroeg of laat. Toch staan we ermaar weinig bij stil. Octavius Winslow wil ons ervanbewust maken; het boek is een hulpmiddel om deoorzaken van geestelijke terugval op te sporen...

 • ISBN: 9789402909814
 • Product code: 9789402909814
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 230
 • Verschijningsdatum: 01-03-2024
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 23,95

Genade - Drie verhandelingen van Jonathan Edwards
Jonathan Edwards, J. Zeeman (Vertaler)

Genade (Hardcover)

Genade van Jonathan Edwards voor €13.95 - In dit boek legt een van Amerika’s grootste theologeneen van de belangrijkste onderwerpen van het christendomuit: de positie van de gelovige in de genade. Edwards onderzoekt het verschil tussen algemeneen zaligmakende genade, toont de aard en kwaliteitenvan zaligmakende...

 • ISBN: 9789402909951
 • Oorspronkelijke titel: A Treatise on Grace’,
 • Product code: 9789402909951
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 112
 • Verschijningsdatum: 01-03-2024
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 13,95

De keus van Mozes - Drie overdenkingen
Ds. J.A. Weststrate

De keus van Mozes (Hardcover)

De keus van Mozes van Ds. J.A. Weststrate voor €12.95 - Mozes is voor het volk Israël de grote leidsmangeweest. Hij voerde het volk van Israël uit de slavernijvan Egypte. Daar gingen vele jaren van vormingen toerusting aan vooraf. In deze bundel van drieoverdenkingen wordt stilgestaan bij deze periode. Mozes...

 • ISBN: 9789402910070
 • Product code: 9789402910070
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 72
 • Verschijningsdatum: 01-03-2024
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 12,95

Kunst + geloof - Een theologie van creatie

Kunst + geloof (Hardcover)

Kunst + geloof voor €21.99 - Een kunstzinnig-theologische verkenning van het geloof.

 • ISBN: 9789043540582
 • Oorspronkelijke titel: Faith and Art
 • Product code: 9789043540582
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 192
 • Verschijningsdatum: 29-02-2024
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 21,99

Een heilige dag van rust - Een Bijbelse visie op de dag des Heeren en de naleving daarvan
John Owen, D. Baarssen (Vertaler)

Een heilige dag van rust (Hardcover)

Een heilige dag van rust van John Owen voor €19.95 - De puriteinen stonden bekend om hun ‘sabbatsheiliging’. In 1671 publiceerde John Owen zijn boek over dezondagsrust en ruim 70 jaar later kwam er een eersteNederlandse vertaling. Deze uitgave is een nieuwe vertalingvan de laatste twee hoofdstukken van dit...

 • ISBN: 9789402909821
 • Oorspronkelijke titel: Exercitations concerning the Name, Original, Nature, Use and Continuance of a Day of Sacred Rest
 • Product code: 9789402909821
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 120
 • Verschijningsdatum: 26-02-2024
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 19,95

Israël in nood
Ds. A. Schot, Ds. C. Sonnevelt, T. van der Groe

Israël in nood (Hardcover)

Israël in nood van Ds. A. Schot, Ds. C. Sonnevelt en T. van der Groe voor €19.50 - Troost voor Israëlauteurs: Ds: C. Sonnevelt, C. Harinck, A. A. Egas, A. Schot, J. M. J. Kieviet, A. F. R. van der Veen en T. van der GroeThemaprekenserie: Deel 21Israël is op zaterdag 7 oktober 2023 opgeschrikt door de plotselinge...

 • ISBN: 9789461152664
 • Product code: 9789461152664
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 200
 • Verschijningsdatum: 28-12-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 19,50

Uit den schat des Woords, 75e jrg.

Uit den schat des Woords, 75e jrg. (Hardcover)

Uit den schat des Woords, 75e jrg. voor €25.95 - In de prekenserie ‘Uit den schat des Woords’ verschijntdit jaar de 75e en tevens laatste jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor deleesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijkgebruik. Onderstaande predikanten van deGereformeerde Gemeenten...

 • ISBN: 9789402909876
 • Product code: 9789402909876
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 192
 • Verschijningsdatum: 01-12-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 25,95

Balsem voor zieken
Christine Pas-Donker (Vertaler)

Balsem voor zieken (Hardcover)

Balsem voor zieken voor €19.95 - Waar de reformatoren zich minder richtten op hetlevenseinde, maar meer nadruk legden op de praktijkvan het godzalig leven, komt de aandacht voorhet sterfbed bij de Engelse puriteinen weer meernaar voren. Dat gebeurt vooral uit pastorale motieven. Het leven is kort en bovendien...

 • ISBN: 9789033617928
 • Oorspronkelijke titel: Salve for a Sick Man
 • Product code: 9789033617928
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 144
 • Verschijningsdatum: 01-11-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 19,95

Wie zeggen de mensen dat ik ben
Willem Jan Otten

Wie zeggen de mensen dat ik ben (Hardcover)

Wie zeggen de mensen dat ik ben van Willem Jan Otten voor €27.99 - “God is dood, maar van zijn zoon komen we niet af, zo bleek in de loop van de vorige eeuw. Hij is ons blijven bezoeken, precies zoals hij vlak voor zijn dood heeft voorspeld. " In 33 essays laat dichter en essayist Willem Jan Otten zien hoe...

 • ISBN: 9789493220454
 • Product code: 9789493220454
 • Omvang: 174 x 248 x 18 mm
 • Gewicht: 561,000g
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 160
 • Verschijningsdatum: 01-11-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 27,99

Waarom de wereld een hel nodig heeft
Arnold Huijgen

Waarom de wereld een hel nodig heeft (Hardcover)

Waarom de wereld een hel nodig heeft van Arnold Huijgen voor €14.99 - De hel als bestemming voor het kwaad: een nieuwe kijk op de onderwereld.

 • ISBN: 9789043540346
 • Product code: 9789043540346
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 96
 • Verschijningsdatum: 26-10-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 14,99

Octavius
Vincent Hunink (Vertaler)

Octavius (Hardcover)

Octavius voor €14.95 - Marcus Minucius Felix was een christelijke jurist uit de tweede of derde eeuw. In een omgeving die het christelijk geloof niet gunstig gezind was – keizer Constantijn kwam pas in de vierde eeuw aan de macht – was Felix een van de apologeten die het geloof verdedigden tegen aanvallen...

 • ISBN: 9789493291256
 • Product code: 9789493291256
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 96
 • Verschijningsdatum: 25-10-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 14,95

Catechismus van de Katholieke Kerk

Catechismus van de Katholieke Kerk (Hardcover)

Catechismus van de Katholieke Kerk voor €44.99 - De Catechismus van de Katholieke Kerk biedt een heldere, volledige samenvatting van wat katholieken over de hele wereld geloven. De Catechismus beschrijft wat de Katholieke Kerk gelooft, hoe dat geloof in haar eredienst tot uitdrukking komt, wat het goede leven...

 • ISBN: 9789043540223
 • Product code: 9789043540223
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 244
 • Verschijningsdatum: 05-10-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 44,99

Preken over de Brief aan de Hebreeën

Preken over de Brief aan de Hebreeën (Hardcover)

Preken over de Brief aan de Hebreeën voor €22.95 - Aan het begin van de twintigste eeuw kocht JamesMacdonald uit Edinburgh een doos met oude papieren. De inhoud bleek van grote waarde te zijn. Hetwaren de preeknotities van Robert Murray M’Cheyne,de godvruchtige en toegewijde predikant van de St. Peter’s...

 • ISBN: 9789402908442
 • Oorspronkelijke titel: Sermons on Hebrews
 • Product code: 9789402908442
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 192
 • Verschijningsdatum: 01-10-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 22,95

Handboek apostolische homiletiek, deel 2 - Uitleggende prediking van de tekst
Dr. J. Hoek, Dr. R. van Kooten

Handboek apostolische homiletiek, deel 2 (Hardcover)

Handboek apostolische homiletiek, deel 2 van Dr. J. Hoek en Dr. R. van Kooten voor €94.95 - De prediking is geen uitvinding van ons mensen. God Zelf is de sprekende God en Christus zond Zijn apostelen uit om te prediken. De apostelen geven in hun geschriften diverse normatieve aanwijzingen voor de prediking....

 • ISBN: 9789402908503
 • Product code: 9789402908503
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 824
 • Verschijningsdatum: 01-11-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 94,95

De verhoogde Christus (deel B)
Samuel Rutherford, Ruth Pieterman (Vertaler)

De verhoogde Christus (deel B) (Hardcover)

De verhoogde Christus (deel B) van Samuel Rutherford voor €39.95 - Net na de intocht in Jeruzalem voorzegt Christus dat Zijn dood aanstaande is. Deze indringende woorden staan opgetekend in Johannes 12:27: 'Nu is Mijn ziel ontroerd. ' Zijn bede, of de Vader Zijn Naam wil verheerlijken, wordt direct gevolgd door...

 • ISBN: 9789402908497
 • Oorspronkelijke titel: Christ Dying and Drawing Sinners to Himself
 • Product code: 9789402908497
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 472
 • Verschijningsdatum: 15-10-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 39,95

Wat is nodig om een ware theoloog te zijn?
Dr. P. de Vries

Wat is nodig om een ware theoloog te zijn? (Hardcover)

Wat is nodig om een ware theoloog te zijn? van Dr. P. de Vries voor €16.95 - Deze uitgave bevat een aantal bijdragen over de roeping van en de opleiding tot dienaar van het Woord. Duidelijk wordt het belang van studie en vorming. Ook blijkt minstens zozeer dat studie geen doel op zich is, maar erop gericht moet...

 • ISBN: 9789402909067
 • Product code: 9789402909067
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 112
 • Verschijningsdatum: 15-09-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 16,95

Onze God
Octavius Winslow, Th. van Eijzeren (Vertaler)

Onze God (Hardcover)

Onze God van Octavius Winslow voor €21.95 - Octavius Winslow beschrijft in het boek ‘Onze God’de verschillende volmaakte eigenschappen van Godzoals die in de Bijbel worden geopenbaard. Het gaatdan om bijvoorbeeld Zijn liefde, geduld, heiligheid,troost en genade. Winslow biedt in deze bundel geendogmatische...

 • ISBN: 9789402908596
 • Product code: 9789402908596
 • Omvang: 142 x 200 x 25 mm
 • Gewicht: 366,000g
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 256
 • Verschijningsdatum: 15-09-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 21,95

Blijmoedig belijden - Overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilig Avondmaal

Blijmoedig belijden (Hardcover)

Blijmoedig belijden voor €14.95 - In 'Blijmoedig belijden' behandelt de beroemdetheoloog Herman Bavinck op een treffende en toegankelijkemanier twaalf thema’s rond het afl eggenvan belijdenis. Aan de orde komen belangrijkezaken als verbond, doop, belijdenis en avondmaal. Op grond van Gods Woord betoogt Bavinck...

 • ISBN: 9789402908572
 • Product code: 9789402908572
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 96
 • Verschijningsdatum: 05-09-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 14,95

Gelijk in de dagen van Noach - Zeven preken
Ds. D.E. van de Kieft

Gelijk in de dagen van Noach (Hardcover)

Gelijk in de dagen van Noach van Ds. D.E. van de Kieft voor €16.95 - In deze bundel van zeven overdenkingen behandeltds. D. E. van de Kieft de geschiedenis van de zondvloed. Noach en zijn gezin werden door Gods genadegespaard. Zij verbleven veilig in de ark toen de zondvloedde ondergang over de eerste wereld...

 • ISBN: 9789402908664
 • Product code: 9789402908664
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 136
 • Verschijningsdatum: 01-10-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 16,95

Het hogepriesterlijk gebed - Zeven preken
Ds. Joh. van der Poel

Het hogepriesterlijk gebed (Hardcover)

Het hogepriesterlijk gebed van Ds. Joh. van der Poel voor €15.95 - Ds. Joh. Van der Poel was niet alleen binnenzijn eigen kerkverband, de Oud GereformeerdeGemeenten, maar ook daarbuiten een geliefd predikant. Vanwege zijn singuliere gaven, zijn godvruchtigelevenswandel en zijn beminnelijke karakter namhij een...

 • ISBN: 9789402908640
 • Product code: 9789402908640
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 136
 • Verschijningsdatum: 01-10-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 15,95

Behouden aan land - Laatste zendingsreis van de apostel Pauls
Ds. A. Schot

Behouden aan land (Hardcover)

Behouden aan land van Ds. A. Schot voor €24.95 - Behouden aan land, Bijbellezingen over Paulus’ laatste zendingsreisDs. A. SchotWanneer de apostel Paulus bemerkt dat de Joden een moordaanslag op hem hebben beraamd, besluit hij zich op de keizer te beroepen. Zijn reis naar Rome is een zeereis vol gevaren. Het...

 • ISBN: 9789461152572
 • Product code: 9789461152572
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 250
 • Verschijningsdatum: 14-09-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 24,95

Pascal als apologetisch prediker
W. Aalders, H. Klink (Redacteur)

Pascal als apologetisch prediker (Hardcover)

Pascal als apologetisch prediker van W. Aalders voor €29.99 - Blaise Pascal (1623-1662) was een briljant wis- en natuurkundige, die tot een ernstig en doorleefd christelijk geloof kwam. De spanning tussen rede en geloof liep zo dwars door het persoonlijk leven van deze grote verdediger van het christendom. In...

 • ISBN: 9789493291225
 • Product code: 9789493291225
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 328
 • Verschijningsdatum: 19-07-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 29,99

Exodus, deel 3 - Prediking van het Oude Testament
B. van 't Veld

Exodus, deel 3 (Hardcover)

Exodus, deel 3 van B. van 't Veld voor €39.99 - Het derde en laatste deel van de commentaarserie over het Bijbelboek Exodus.

 • ISBN: 9789043539814
 • Product code: 9789043539814
 • Omvang: 153 x 231 x 37 mm
 • Gewicht: 658,000g
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 352
 • Verschijningsdatum: 17-08-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 39,99

Handboek apostolische prediking deel I - Uitleggende prediking van de tekst
Dr. J. Hoek, Dr. R. van Kooten

Handboek apostolische prediking deel I (Hardcover)

Handboek apostolische prediking deel I van Dr. J. Hoek en Dr. R. van Kooten voor €99.95 - De prediking is geen uitvinding van ons mensen. God Zelf is de sprekende God en Christus zond Zijn apostelen uit om te prediken. De apostelen geven in hun geschriften diverse normatieve aanwijzingen voor de prediking. De...

 • ISBN: 9789087189235
 • Product code: 9789087189235
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 824
 • Verschijningsdatum: 01-07-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 99,95

Het geloof, werkzaam door de liefde - deel II - Een puriteinse visie op het gelovig aannemen van Jezus Christus en op de werken van de liefde door het geloof
John Preston, Henk Folmer (Vertaler)

Het geloof, werkzaam door de liefde - deel II (Hardcover)

AANBIEDING VAN €29.95 VOOR €29.95 - Het geloof, werkzaam door de liefde - deel II van John Preston voor €29.95 - Dit boek van dr. John Preston gaat over het functioneren van het geloof en de liefde in het leven van de gelovigen. Het geloof bestaat voornamelijk uit twee aspecten. Het eerste is het...

 • ISBN: 9789493291171
 • Product code: 9789493291171
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 288
 • Verschijningsdatum: 28-06-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 29,95

Dienaar van het Evangelie - Verzameld werk van drs. Klaas Exalto
Drs. Klaas Exalto, Ds. H. Westerhout, Dr. W. Verboom (Redacteur)

Dienaar van het Evangelie (Hardcover)

Dienaar van het Evangelie van Drs. Klaas Exalto en Ds. H. Westerhout voor €44.95 - De hervormde theoloog Klaas Exalto stond vooralbekend als doctorandus, maar hijzelf zag zich in deeerste plaats als dominee. Hij noemde zichzelf steevastdienaar van het Evangelie, niet des Woords. Indit verzameld werk brengen...

 • ISBN: 9789402909807
 • Product code: 9789402909807
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 448
 • Verschijningsdatum: 01-06-2024
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 44,95

De canon van het Nederlands protestantisme - In 7 x 7 vensters

De canon van het Nederlands protestantisme (Hardcover)

De canon van het Nederlands protestantisme voor €20.00 - Een afwisselende beschrijving van het Nederlands protestantisme in 49 vensters.

 • ISBN: 9789043541077
 • Product code: 9789043541077
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 160
 • Verschijningsdatum: 23-05-2024
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 20,00

In Zijn bruiloftszaal - Preken rond de avondmaalsviering
H.F. Kohlbrugge

In Zijn bruiloftszaal (Hardcover)

In Zijn bruiloftszaal van H.F. Kohlbrugge voor €24.99 - In deze bundel zijn preken opgenomen die dr. H. F. Kohlbrugge hield rond de avondmaalsviering. Het gaat om negen voorbereidingspreken – waarvan één als schets – en zes preken voor de avondmaalszondag. Daarnaast wordt ingegaan op de avondmaalspraktijk...

 • ISBN: 9789493291218
 • Product code: 9789493291218
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 224
 • Verschijningsdatum: 12-05-2023
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 24,99

Plato en het christendom
W. Aalders

Plato en het christendom (Hardcover)

Plato en het christendom van W. Aalders voor €24.95 - Verschillende moderne theologen hebben betoogddat het christendom ontdaan zou moeten worden vanGrieks metafysisch denken. Vooral Plato moet hetdan ontgelden. In dit boek laat dr. Aalders overtuigendzien dat dit een vergissing is. Niet alleen is hetNieuwe...

 • ISBN: 9789402910049
 • Product code: 9789402910049
 • Omslag/Materiaal: Hardcover
 • Aantal pagina's: 328
 • Verschijningsdatum: 01-05-2024
 • Productsoort: Boek
Bestellen
€ 24,95