Uw account


De Banier


Om wijs te worden tot zaligheid - Lessen uit de Psalmen (Psalm 1-25)
David Dickson, W. Pieters (Vertaler)

Om wijs te worden tot zaligheid (Paperback)

Om wijs te worden tot zaligheid van David Dickson en W. Pieters voor €17.95 - Kernachtig legt David Dickson de Psalmen uit en past hijze toe op het leven van alledag. En hoe actueel blijkt danBijbelgetrouwe uitleg te zijn voor elke generatie! Hij laat hetlicht van de Schrift over de ervaring van de dichter vallen,zodat we...

 • ISBN: 9789402901450
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789402901450
 • Omvang: 155 x 223 x 24 mm
 • Gewicht: 436,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 22-11-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 17,95
Nu: € 17,95
Bestellen

De belijdenisgeschriften - Pastoraal en actueel
A. Baars, A.J. Kunz, P.C. Hoek

De belijdenisgeschriften (Paperback)

De belijdenisgeschriften van A. Baars, A.J. Kunz en P.C. Hoek voor €9.95 - De belijdenisgeschriften van de Vroege Kerk staan vol met diepzinnigklinkende uitdrukkingen. Zijn die voor ons nog wel toegankelijk? En ishet belijden van de Reformatie in de Heidelbergse Catechismus en deNederlandse Geloofsbelijdenis nog wel relevant?De auteurs...

 • ISBN: 9789402900057
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789402900057
 • Omvang: 125 x 200 x 10 mm
 • Gewicht: 133,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 19-11-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 9,95
Nu: € 9,95
Bestellen

Hoezo problemen?
Janwillem Blijdorp, Daan van Oostenbrugge (Illustrator)

Hoezo problemen? (Paperback)

Hoezo problemen? van Daan van Oostenbrugge en Janwillem Blijdorp voor €12.95 - Na hun geslaagde reis naar Rome komen Bas, Charlotte en de rest van de bruggers er achter dat hun roem als beste brugklas van Nederland vergankelijk is. Na de zomervakantie dreigt de klas uit elkaar te vallen, omdat een deel van de leerlingen naar de havo...

 • ISBN: 9789402901115
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789402901115
 • Omvang: 140 x 210 x 18 mm
 • Gewicht: 297,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 17-10-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 12,95
Nu: € 12,95
Bestellen

Beter bemiddelen - Hoe verbind je mensen in conflict?
Steef Post

Beter bemiddelen (Paperback)

Beter bemiddelen van Steef Post voor €9.95 - Conflicten zijn overal waar mensen zijn. Het kan dan ook zomaar gebeuren dat je uitgedaagd of geroepen wordt om te bemiddelen. Als manager, bestuurder, toezichthouder, ambtsdrager of gewoon als collega of vriend. Hoe voorkom je dat je partij gaat kiezen? Wat moet...

 • ISBN: 9789402901467
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789402901467
 • Omvang: 127 x 203 x 13 mm
 • Gewicht: 132,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 15-11-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 9,95
Nu: € 9,95
Bestellen

Opstand of onderwerping - Mensen rondom David
M. Goudriaan

Opstand of onderwerping (Paperback)

Opstand of onderwerping van M. Goudriaan voor €12.95 - Dit boek laat een verrassend licht vallen op een aantalmensen rondom David. Steeds komen enkele facetten uit hunlevensgeschiedenis naar voren, waarbij het dan vooral gaatom hun verhouding tot David en tot God. Naast Jonathan en Saul ontmoeten we generaal...

 • ISBN: 9789402901399
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789402901399
 • Omvang: 143 x 213 x 17 mm
 • Gewicht: 216,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 15-11-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 12,95
Nu: € 12,95
Bestellen

Opvoeden, gave en opgave - Essenties van christelijk opvoeden
Marianne Golombek- Jansen

Opvoeden, gave en opgave (Paperback)

Opvoeden, gave en opgave van Marianne Golombek- Jansen voor €12.95 - Dit boekje handelt over de essenties van christelijk opvoeden vanuit Bijbels perspectief, met aandacht voor de ontwikkeling van kinderen, jezelf als opvoeder en opvoeden in de huidige maatschappij. Achter in het boekje staat een kringhandleiding...

 • ISBN: 9789402901511
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789402901511
 • Omvang: 125 x 200 x 8 mm
 • Gewicht: 138,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 11-10-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 12,95
Nu: € 12,95
Bestellen

De allerbeste wensen - Aan de slag met opvoedingsidealen
Marianne Golombek-Jansen

De allerbeste wensen (Paperback)

De allerbeste wensen van Marianne Golombek-Jansen voor €12.95 - De auteurs verbinden vanuit de Bijbel onshandelen in de opvoeding met onze achterliggendewensen: opvoedingsidealen. Ze stimulerenhet bewust worden hiervan vanuit hetideaal van een gelovig kind, waaromheen zichde idealen van een gelukkig, sociaal,...

 • ISBN: 9789402901504
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789402901504
 • Omvang: 125 x 202 x 12 mm
 • Gewicht: 199,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 96
 • Verschijningsdatum: 11-10-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 12,95
Nu: € 12,95
Bestellen

Pubers begrijpen
Joop Stolk, Marieke Post

Pubers begrijpen (Paperback)

Pubers begrijpen van Joop Stolk en Marieke Post voor €14.95 - Deel 2 serie Christelijke opvoedingHoe komt het dat pubers zo vergeetachtig zijn, uren op de bankkunnen hangen, overal over willen discussiëren en plotselingboos worden over iets kleins? En hoe kun je daar als ouders meeomgaan? Dit boek is een boeiende zoektocht...

 • ISBN: 9789402901368
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789402901368
 • Omvang: 140 x 210 x 18 mm
 • Gewicht: 203,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 09-11-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 14,95
Nu: € 14,95
Bestellen

Vruchtbaar door verdrukking - Het leven van Jozef
M Klaassen

Vruchtbaar door verdrukking (Paperback)

Vruchtbaar door verdrukking van M Klaassen voor €14.95 - Het leven van Jozef is het verhaal van een verloren jeugd, gebrokendromen, verraad en verdriet, maar ook een geschiedenisvan hoop, heling en herstel van relaties. Jozefs levensverhaalis een voorbeeld voor iedereen die wordt geconfronteerd metpijn, lijden...

 • ISBN: 9789402901344
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789402901344
 • Omvang: 140 x 211 x 20 mm
 • Gewicht: 290,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 09-11-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 14,95
Nu: € 14,95
Bestellen

Twee gezichten - Psychologische en pastorale handreiking bij narcisme
Maarten van Dijk

Twee gezichten (Paperback)

Twee gezichten van Maarten van Dijk voor €9.95 - Vanbuiten zijn ze charmant, slim en betrouwbaar. Ze hebbeneen gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Vanbinnen iser weinig empathie, ze zijn onzeker en doen zich beter voordan ze zijn. Omgaan met iemand die lijdt aan narcisme is spitsroedenlopen. Het lijkt...

 • ISBN: 9789462789425
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789462789425
 • Omvang: 127 x 202 x 12 mm
 • Gewicht: 115,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 04-10-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 9,95
Nu: € 9,95
Bestellen

Kook met me mee! - Receptenboek aan de hand van foto's
Adullam

Kook met me mee! (Paperback)

Kook met me mee! van Adullam voor €34.95 - Kook met me mee! is een bijzonder receptenboek dat totstand is gekomen op initiatief van Stichting Adullamvoor Gehandicaptenzorg. Het boek is gemaakt vooren door mensen die wonen en werken bij Adullam. Derecepten in dit boek worden bereid met gezonde ingrediënten....

 • ISBN: 9789402902273
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789402902273
 • Omvang: 307 x 323 x 18 mm
 • Gewicht: 1342,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 140
 • Verschijningsdatum: 31-10-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 34,95
Nu: € 34,95
Bestellen

De nodiging van de grote GastHeer - Avondmaalsoverdenkingen
Rabbi John Duncan

De nodiging van de grote GastHeer (Paperback)

De nodiging van de grote GastHeer van Rabbi John Duncan voor €9.95 - Veel tijdgenoten van John Duncan herinnerden zich vooralde diep geestelijke preken en toespraken die hij hield bij debediening van het Heilig Avondmaal. Zes van deze toesprakenvóór en na de bediening van het sacrament, dus eigenlijktwaalf,...

 • ISBN: 9789402901061
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789402901061
 • Omvang: 131 x 207 x 10 mm
 • Gewicht: 164,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 24-10-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 9,95
Nu: € 9,95
Bestellen

Een hutje als kerk - Twaalf zendingsverhalen voor kinderen
M.C. Capelle

Een hutje als kerk (Paperback)

Een hutje als kerk van M.C. Capelle voor €9.95 - In deze bundel zijn twaalf zendingsverhalen samengebrachtdie in 1973 verschenen in de bundel Wonder op wonder! Deverhalen nemen je mee naar andere landen en culturen, waarhet Evangelie een plaats heeft gekregen. Uit elk verhaal blijktdat het niet altijd eenvoudig,...

 • ISBN: 9789402900026
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789402900026
 • Omvang: 140 x 210 x 13 mm
 • Gewicht: 187,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 12-09-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 9,95
Nu: € 9,95
Bestellen

Gevangene nummer 1 - Het levensverhaal van Richard en Sabina Wurmbrand
Richard Wurmbrand

Gevangene nummer 1 (Paperback)

Gevangene nummer 1 van Richard Wurmbrand voor €19.95 - Op 29 februari 1948 werd Richard Wurmbrand gearresteerd door de geheime politie, omdat hij christelijke bijeenkomsten leidde. Dit was een illegale activiteit ten tijde van het atheïstische regime in Roemenië. Veertien jaar bracht Wurmbrand in gevangenschap...

 • ISBN: 9789087181277
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789087181277
 • Omvang: 143 x 213 x 33 mm
 • Gewicht: 474,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 200
 • Verschijningsdatum: 11-10-2018
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Herdruk
  € 19,95
Nu: € 19,95

Ontmaskerd - Wat je moet weten over popmuziek
Bart Bolier

Ontmaskerd (Paperback)

Ontmaskerd van Bart Bolier voor €9.95 - ‘Je moet niet moeilijk doen over popmuziek. Je hoeft toch niet overal ietsachter te zoeken?’‘Ik luister selectief. Ik beoordeel per liedje of het verantwoord is of niet. ’‘Als ik bekeerd was, zou ik niet naar popmuziek luisteren. ’Zomaar een paar veelgehoorde...

 • ISBN: 9789402901153
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789402901153
 • Omvang: 142 x 212 x 19 mm
 • Gewicht: 279,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 24-09-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 9,95
Nu: € 9,95
Bestellen

Eenzame vrouwen - Handreikingen en tips voor het leven met een autistische partner
Ben Zijl

Eenzame vrouwen (Paperback)

Eenzame vrouwen van Ben Zijl voor €12.95 - Dit boek wil een handreiking zijn aan vrouwen, maar ook aan mannen, van wie het huwelijk wordt geteisterd door autisme. Naast uitleg en praktische informatie komen er vrouwen aan het woord die gehuwd zijn (geweest) met een autistische partner. Een boek vol handreikingen...

 • ISBN: 9789462788787
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789462788787
 • Omvang: 140 x 210 x 17 mm
 • Gewicht: 271,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 09-09-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 12,95
Nu: € 12,95
Bestellen

Huwelijksreis - Bijbelse navigatie voor (aanstaande) echtparen
Andrea van Hartingsveldt, Frans van Hartingsveldt

Huwelijksreis (Paperback)

Huwelijksreis van Andrea van Hartingsveldt en Frans van Hartingsveldt voor €9.95 - Op je trouwdag begin je aan een huwelijksreis. Meer dan ooitis het belangrijk om je op je huwelijksreis voor te bereidenen, als je al een poosje op reis bent, om koers te houden. Huwelijksreis wil je materiaal aanreiken om bewust...

 • ISBN: 9789462788800
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789462788800
 • Omvang: 127 x 202 x 12 mm
 • Gewicht: 147,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 01-09-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 9,95
Nu: € 9,95
Bestellen

Zwanenlied
Janny den Besten

Zwanenlied (Paperback)

Zwanenlied van Janny den Besten voor €16.95 - Nicky is 25 jaar getrouwd met haar lieve Floor. Familie envrienden worden uitgenodigd om deze blijde gebeurtenismet hen te vieren. Nicky is van plan om volop te genietenvan het feest, maar waarom voelt ze zich zo moe en heeft zezo weinig eetlust?Niet lang na het...

 • ISBN: 9789462789111
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789462789111
 • Omvang: 139 x 211 x 27 mm
 • Gewicht: 438,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 19-08-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 16,95
Nu: € 16,95
Bestellen

2019 - Dagboek kalender 2019

2019 (Paperback)

2019 voor €12.95 - De Banier Dagboekkalender is een dagboek bij deStatenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleidingvan een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezenSchriftgedeelte en een te zingen psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek diverse kortere en langereverhalen, gedichten...

 • ISBN: 9789087180478
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789087180478
 • Omvang: 109 x 153 x 41 mm
 • Gewicht: 433,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Aantal pagina's: 735
 • Verschijningsdatum: 12-07-2018
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Uitverkocht
  € 12,95
Nu: € 12,95

Wat de Bijbel werkelijk leert over homosekualiteit
Kevin DeYoung, Peter Meeuse (Vertaler)

Wat de Bijbel werkelijk leert over homosekualiteit (Paperback)

Wat de Bijbel werkelijk leert over homosekualiteit van Kevin DeYoung en Peter Meeuse voor €16.95 - In dit boek nodigt Kevin DeYoung iedereen - de scepticus, de zoeker, de zelfverzekerde en de twijfelaar - uit om zijn visie op homoseksualiteit te toetsen aan de Bijbel. De auteur onderzoekt sleutelpassages uit zowel het Oude...

 • ISBN: 9789462786356
 • Uitgever: De Banier
 • Product code: 9789462786356
 • Omvang: 127 x 200 x 17 mm
 • Gewicht: 219,000g
 • Omslag/Materiaal: Paperback
 • Verschijningsdatum: 07-06-2016
 • Taal: Nederlands
 • Productsoort: Boek
Bestellen
Leverbaar
  € 16,95
Nu: € 16,95
Bestellen

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe producten, speciale aanbiedingen en nieuws van CLC Nederland.


CLC Boeken en Muziek

Asselsestraat 58
7311 EN Apeldoorn

055 - 5222 757
KVK nr: 61780863
BTW nr: NL854485375B01
IBAN: NL37 INGB 0000 116821
BIC: INGBNL2A

De pro's van CLC Boeken en Muziek

Met uw aankoop investeert u in onze missie om christelijke lectuur beschikbaar te stellen, zodat mensen tot geloof komen in de Here Jezus Christus en verder groeien in hun geloof. Wij willen u helpen om uw geloof te versterken door te voorzien in passende informatie bij de Bijbels, Boeken, Muziek en Films die u zoekt.
Lees meer...

De beste service

Wij willen dat u de beste service krijgt. Dit betekent onder andere:
- Snelle antwoorden op uw vragen
- Gratis verzending vanaf € 25,-
- Snelle bezorging door PostNl
- Veilig betalen via iDEAL of Paypal
- Directe levering vanuit onze winkel

Stuur ons uw vraag


Vul de code uit de afbeelding in onderstaand veld in