Het thema van de Pinksterconferentie 2022 ‘Diep geraakt’ is gebaseerd op Handelingen 2:37-39. Nadat Petrus vertelt over Jezus’ dood en opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest, worden zijn toehoorders ‘diep in het hart geraakt’. We geloven dat mensen van alle leeftijden en achtergronden diep geraakt worden door de liefde van Jezus en door de Heilige Geest als de boodschap van Jezus en het kruis gepredikt wordt. Dan zal er bekering plaatsvinden, zal God vergeving schenken en worden mensen (opnieuw) vervuld met de Heilige Geest. Alleen dan zijn we in staat om uit te gaan in zijn naam om de boodschap van redding te delen in een wereld die Jezus nodig heeft. Het thema loopt als rode draad door alle programmaonderdelen.

Hier vind je de nieuwe producten bij de Pinksterconferentie, waaronder de nieuwe CD en het tekstboekje van de opwekkingsliederen.


  • Pagina 1 van 1
  • 1